You are here

Share page with AddThis

Varstvo žit pred pleveli

Žita
01.03.2020
Axial varstvo žita pred pleveli

Axial ... Razdred zase pri zatiranj trav.

  • Učinkovito zatiranje srakoperca, ljuljk in drugih trav v posevkih pšenice in ječmena.
  • Idealen za korekcijska škropljenja ali kot partner herbicidom za zatiranje širokolistnih plevelov.

Odmerek:
0,6 – 0,9 l / ha
za zatiranje srakoperca in gluhega ovsa,
0,9 – 1,2 l / ha za zatiranje ljulk in lisičjega repa.

Axial One ... Time out za vse pomembnejše plevele.

  • Temelj zanesljivega varstva pred pleveli v posevkih pšenice in ječmena.
  • Odlično delovanje tako na širok spekter širokolistnih plevelov, vključno s smolencem, kakor tudi na travne plevele, kot so srakoperec, ljulke in drugi.

Odmerek: 1l / ha

Odlična izbira za korekcijska škropljenja, predvsem za reševanje težav s smolencem (Galium aparine), navadnim slakovcem (Polygonum convolvulus) in njivskim slakom (Convolvulus arvensis):

  • Starane Forte: nova formulacija, nižji odmerek 0,54 l/ha, uporaba v fazi BBCH 21 - 32

Najbol priporočena kombinacija v primeru močne zapleveljenosti.