You are here

Varstvo semena

Žita
05.07.2021
Maxim Extra je preverjena fungicidna kombinacija za razkuževanje semena žit, ki ščiti mlade rastlinice

 

Maxim Extra

je preverjena fungicidna kombinacija za razkuževanje semena žit, ki ščiti mlade rastlinice v najbolj občutljivem času ter omogoča izreden vznik in nadstandardno prezimitev posevka tudi v najtežjih razmerah.  Pripravek omogoča izreden vznik, ščiti mlade rastlinice v najbolj občutljivem času in omogoča nadstandardno prezimitev posevka tudi v najtežjih pogojih.

Možnost mešanja z drugimi pripravki: Pripravek se lahko meša z drugimi pripravki za razkuževanje semena žit, ki so v obliki koncentratov za suspenzijo in imajo nevtralno reakcijo. O mešanju z drugimi pripravki se posvetujte z našimi svetovalci na terenu.

Opozorila: Seme lahko tretiramo brez dodatka vode. Če dodamo vodo, redčimo v razmerju 1 del sredstva proti največ 7 delom vode. Tretiranega semena ne smemo uporabljati za prehrano ljudi, rib in toplokrvnih živali, kakor tudi ne za industrijsko predelavo. Tretirano seme je treba pravilno posejati, da je v celoti pokrito z zemljo. S tretiranim semenom je treba ravnati tako, da ne pride v neposreden stik s čebelami, pticami, ribami in toplokrvnimi živalmi. Pri delu s tretiranim semenom je obvezna uporaba rokavic. Pri tretiranju in setvi tretiranega semena moramo preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov. Sredstvo, uporabljeno v skladu z navodili, ne vpliva na kalivost semena.

Omejitve uporabe: Sredstvo lahko uporabljajo izključno osebe, ki so v skladu s predpisi o semenskem materialu kmetijskih rastlin vpisane v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin (za pripravo semenskega materiala), in ki izpolnjujejo vse zahteve v skladu s predpisi o fitofarmacevtskih sredstvih, imajo na razpolago ustrezne naprave za tretiranje semena ter usposobljene delavce.

Fitotoksičnost: Če sredstvo uporabljate v predpisanih odmerkih in na ustrezen način, ne vpliva na kalivost semena.

Prednosti:

  • Širok spekter delovanja na pomembnejše bolezni.
  • Vrhunsko delovanje na snežno plesen.
  • Hiter in enakomeren vznik ter odlična prezimitev – možna nižja setvena norma.
  • Zelo dobro ohranjena kalivost semena še dolgo po tretiranju.
  • Odlično se nanaša na seme in z lahkoto se čisti oprema.

Vso seme Syngentinih sort je tretirano z nadstandardnim fungicidom Maxim Extra.