You are here

Share page with AddThis

Varstvo lista T2

Žita
16.03.2021
Enakomerna porazdelitev aktivne snovi SOLATENOLTM zagotavlja popolno varstvo celotnega lista. In list naredi pridelek.

Za zagotavljanje pridelka je ključnega pomena ohranjanje zdrave listne mase, zato za T2 tretiranje izbiramo najmočnejše fungicide.

S škropljenjem v tem obdobju preprečujemo okužbe s pšenično listno pegavostjo in rjami, ki so običajno prav v tem času zelo pogoste in zelo agresivne.
 


 • ELATUS® Era je najmočnejši SDHI fungicid, ki zagotavlja popolno varstvo žit proti vsem glavnim boleznim lista, s posebno močjo proti pšenični listni pegavosti, rjam in ramularijski pegavosti ječmena.
 • Če je uporabljen za zaključna škropljenja, uspešno kontrolira tudi bolezni klasa, vključno s fuzariozami.
 • Širok spekter delovanja in odlično dopolnjevanje dveh aktivnih snovi zagotavlja nadstandardno dobre rezultate.
 • ELATUS® Era varuje list od zunaj in od znotraj, deluje izrazito dolgotrajno, podaljšuje fotosintetsko aktivnost rastlin in s tem nalivanje zrnja ter pozitivno vpliva na pridelek.
 • ELATUS® Era je zanesljiv v vseh razmerah in pri vseh pritiskih bolezni.
 • Registrirana uporaba: pšenica, ječmen, tritikala, rž, pira, oves.
 • Priporočen odmerek: 0,8 -1 l/ha, enkrat v eni rastni sezoni.

ELATUS® Era priporočilo: V posevkih pšenice za nadstandarno varstvo listne mase ter uspešno kontrolo bolezni klasa, v obdobju, ko je listna masa že formirana (T2) ali pa v začetka cvetenja (T3). V posevkih ječmena ciljano proti ramularijski pegavosti (T2 tretiranje).


Cenovno ugodna, unikatna kombinacija s posebno močjo proti pepelasti plesni.
AMISTAR®  TERN® Kombinacija dveh sistemičnih aktivnih snovi (azoksistrobin + fenpropidin) v co-packu,

 • Kombinacijo priporočamo v primeru močnejšega pojava pepelaste plesni.
 • Registrirana uporaba: pšenica.
 • Priporočen odmerek: AMISTAR® 0,75 l/ha + TERN® 0,75 l ha, enkrat v eni rastni sezoni.
 • Pakiranje 1 l AMISTAR® + 1 l TERN® zadošča za 1,33 ha.