You are here

Share page with AddThis

Skrajni čas za zatiranje plevelov v posevkih ozimnih žit

Žita
09.04.2019
V kolikor v jesenskem času v žitih niste uporabili herbicidov, so v tem času močno zapleveljena, bodisi samo s širokolisnimi pleveli ali pa se poleg le-teh v večjem ali manjšem obsegu pojavljajo tudi ozkolistni pleveli. Če zatiranja plevelov še niste uspe

V kolikor v jesenskem času v žitih niste uporabili herbicidov, so v tem času močno zapleveljena, bodisi samo s širokolisnimi pleveli ali pa se poleg le-teh v večjem ali manjšem obsegu pojavljajo tudi ozkolistni pleveli. Če zatiranja plevelov še niste uspeli opraviti, je sedaj skrajni čas za ta ukrep.

Naša priporočla so naslednja:

  • Za celovito zatiranje tako travnih kot širokolistnih plevelov priporočamo kombinirani pripravek v Axial One v odmerku 1 l/ha. Axial One učinkovito zatira celotni spekter travnih plevelov, hkrati pa odlično deluje na nekatere trdovratne širokolistne plevele, kot so: smolenec, navadna zvezdica, kamilice, navadni plešec. Registriran je za uporabo v pšenici in ječmenu. V primeru močnejše zapleveljenosti z mrtvo koprivo, jetičniki in vijolico priporočamo dodajanje pripravka Alliance v odmerku 75 g/ha.
  • Izredno učinkovita je tudi kombinacija pripravkov Axial 0,6 - 0,9 l/ha + Alliance 100 g/ha. Axial je pripravek, namenjen za zatiranje najširšega spektra ozkolistnih plevelov (srakoperec, njivski lisičji rep, juljke, divji oves) v pšenici in ječmenu. Za razširitev delovanja na širokolistne plevele mu dodamo pripravek Alliance.
  • Axial  je zaradi prilagodljivega časa uporabe odlična izbira tudi za poznejša korekcijska škropljenja proti travnim plevelom. Izjemna selektivnost zagotavlja najvišjo varnost za pšenico in ječmen tudi v poznejših terminih uporabe (možnost uporabe vse do pojava zastavičarja BBCH 39).

Odmerek:
- 0,6 – 0,9 l/ha za zatiranje srakoperca in gluhega ovsa,
- 0,9 – 1,2 l/ha za zatiranje ljulk in lisičjega repa.

Za korekcijska škropljenja, predvsem za reševanje težav s smolencem (Galium aparine), navadnim slakovcem (Polygonum convolvulus) in njivskim slakom (Convolvulus arvensis) priporočamo uporabo pripravka Starane Forte v odmerku 0,54 l/ha, dovoljena uporaba v fazi BBCH 21 – 32.