You are here

Share page with AddThis

Priporočilo za Hyvido pridelovalce

Žita
10.08.2020
Za doseganje najbolših rezultatov je pri Hyvidu potrebo upoštevati nekaj pomembnih korakov. Pozornost moramo nameniti optimalnemu dognojevanju z dušikom, ki se nekoliko razlikuje od običajne prakse.

Za doseganje najboljših rezultatov je treba upoštevati nekaj pomembnih korakov. Posebno pozornost moramo nameniti optimalnemu dognojevanju z dušikom, ki se nekoliko razlikuje od običajne prakse.

* Pravočasno setev (200 zrn/m²) in zgodnje zatiranje plevelov.
*
Zgodnje prvo dognojevanje z dušikom glede na razvitost posevka (20-50 kg/ha v BBCH 21-25).
* Ustrezen odmerek dušika za prvo gnojenje prilagodimo glede št. razvitih stranskih poganjkov.
*
Zadostni odmerek dušika za drugo dognojevanje (60- 80 kg/ha v BBCH 30-31).
* P
ravočasno varstvo pred boleznimi lista in uporaba rastnega regulatorja (BBCH 31-32).
*
Zaključno varstvo pred ramularijsko pegavostjo (BBCH 37-49).
*
Zaključno dognojevanje v klas za izboljšanje nalivanja zrna: 30-40 kg N/ha.

* Gnojenje z dušikom je potrebno izvajati v skladu z Uredbo o varstvu voda in posebnimi zahtevami na VVO območjih.

Vse informacije, vezane na izvedbo najpomembnejših ukrepov v posevkih Hyvido, bomo vsem kupcem posredovali preko SMS sporočil.