You are here

Share page with AddThis

Prikaz rezultatov v pšenici

Žita
17.06.2020
Sorte pšenice iz Syngente so znane po zanesljivih lastnostih, predvsem po visokih in stabilnih pridelkih v različnih razmerah ter ustrezni kakovosti pridelanega zrnja.  Z novimi registracijami na nivoju EU v zadnjih letih smo tudi v Sloveniji paleto ponud

Syngenta = vrhunska genetika + zelo učinkovito varstvo pridelka.

Če čas in vreme dopuščata, je v žitih najboljše varstvo pred pleveli opraviti že jeseni, saj je le-to običajno najbolj uspešno. Pomembno je dejstvo, da zgodaj odstranjena konkurenca plevelov omogoča posevkom dobro razraščanje, kar je eden ključnih momentov za pridelek.

Tudi v tokratnih poskusih in v široki praksi se je pokazalo, da uporaba herbicida Boxer z ustreznim partnerjem zagotavlja robustno delovanje na najširši spekter plevelov, vključno s srakopercem, smolencem, kamilicami in plavico, ki marsikateremu drugemu herbicidu predstavljajo nerešljiv problem. V prejšnjih sezonah smo z uporabo herbicida Boxer z ustreznim partnerjem zabeležili tudi pomembno večje pridelke pšenice v primerjavi s spomladanskimi variantami.

Kar se tiče spomladanskega varstva pred pleveli, je potrebno reči, da je velikokrat bolj rizično. Tla so zgodaj spomladi zaradi preveč vlage običajno težje prevozna; tudi temperature, predvsem nočne oz. jutranje, ostajajo precej nizke, kar onemogoča pravočasno ukrepanje.

Kljub temu pa moramo izpostaviti, da imamo v naši paleti Axial in Axial One, ki sta med vsemi spomladanskimi herbicidi najbolj tolerantna na nizke temperature pred in po aplikaciji. Kot vidimo na poskusu, tudi  solo ali skupaj z ustreznim partnerjem, zagotavljata učinkovito varstvo.