You are here

Share page with AddThis

Pomembni so PRVI koraki

Žita
24.09.2020
Kombinacija predstavlja odličen kompromis med ceno in učinkovitostjo. Zatira vse najpomembnejše plevele v žitih, vključno s srakopercem, kamilico, mrtvo koprivo, njivsko vijolico, modrim glavincem, makom in smolencem ter zagotavlja čisti posevek vse do že

Kombinacije BOXER® + LECTOR® DELTA

Zanesljivo varstvo pred najširšim spektrom enoletnih travnih in širokolistnih plevelov.

Način delovanja: kombinacija deluje tako na kaleče kot na že vznikle plevele.
Uporaba v: ozimna pšenica, ozimni ječmen, rž, tritikala.
Čas uporabe: po vzniku žit, najpozneje do začetka razraščanja (BBCH 21), optimalni čas BBCH 12 - 14 (2. - 4. list žita).
Temperatura: tretiranje med 5 °C in 25 °C, nočna T naj ne pade pod 0 °C.

Priporočen odmerek: BOXER® 3 l/ha   +   LECTOR® DELTA 75 ml/ha

Kombinacija predstavlja odličen kompromis med ceno in učinkovitostjo. Zatira vse najpomembnejše plevele v žitih, vključno s srakopercem, kamilico, mrtvo koprivo, njivsko vijolico, modrim glavincem, makom in smolencem ter zagotavlja čisti posevek vse do žetve.

Uporaba je dovoljena na vseh površinah (tudi na VVO območjih).