You are here

Share page with AddThis

Penolistna ambrozija

Žita
03.08.2017
Za zatiranje plevelov priporočamo, da ti razvijejo dovolj listne mase in so visoki od 10 do 30 cm. Uporabimo neselektivni herbicid TOCHDOWN SYSTEM 4.

Spoštovani pridelovalci! Zaradi  padavin se izredno intenzivno na vseh površinah razraščajo enoletni semenski pleveli in večletni koreninski pleveli. V teh dneh se bo na toplejših rastiščih začelo cvetenje alergene pelinolistne ambrozije, ki raste na nekmetijskih zemljiščih ob robovih cest ter na kmetijskih zemljiščih na robovih koruznih njiv.

V Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarjajo na obvezno zatiranje pelinolistne ambrozije. V skladu s predpisi imetniki zemljišč dolžni sami odstranjevati ambrozijo tako na kmetijskih kot tudi na nekmetijskih zemljiščih. Pelinolistna ambrozija in druge sorodne neofitne vrste spadajo med škodljive rastline, ki predstavljajo probleme za kmetijstvo in zdravje ljudi. Mehansko zatiranje ambrozije je po večini ne uspešno. Ta rastlina ima namreč veliko sposobnost obnavljanja nadzemnega dela z odganjanjem iz stranskih spečih popkov, ki so v pazduhah listov ali na stranskih vejic. Penolistna ambrozija se tako uspešno obnovi tudi po zelo intenzivnih poškodbah in po pogostih košnjah ali mulčenju.
 
Za zatiranje plevelov priporočamo, da ti razvijejo dovolj listne mase in so visoki od 10 do 30 cm. Uporabimo neselektivni herbicid TOCHDOWN SYSTEM 4. V kolikor je med pleveli veliko slaka, dodamo pripravek Banvel ali Starane.
 
Odmerek neselektivni herbicid Touchdown system 4 je odvisen predvsem od vrste plevela, ki ga želite uničiti. Po tretiranju strnišča vsaj 14 dni ne obdelujte površin, da ima pripravek Touchdown system 4 dovolj časa za prodiranje do vseh podzemnih organov.
 
Touchdown system 4 - uporaba:
a) za zatiranje enoletnega plevela v odmerku 2-3 L/ha (20-30 ml na 100 m2);
b) za zatiranje večletnega plevela v odmerku:
- 4 L/ha (40 ml na 100 m2) za zatiranje plazeče pirnice, topolistne kislice in navadnega regrata;
- 5 L/ha (50 ml na 100 m2) za zatiranje divjega sirka in njivskega osata;
- 7-8 L/ha (70-80 ml na 100 m2) za zatiranje prstastega pesjaka in njivskega slaka.
 
Navedene odmerke sredstva se uporablja ob uporabi vode 150 - 200 L na ha (1,5 - 2 L vode na 100 m2).Vprimeru močne zapleveljenosti se poveča količina na 300 - 400 L vode na ha ( 3 - 4 L na 100 m2). V primeru slaka dodamo pripravek Banvel v odmerku 0,75 L/ha (7,5 ml/100 m2)
 
Tretira se v razvojni fazi bujne rasti oziroma pred cvetenjem plevela ob opozorilu, da se tretiranega plevela ne sme zaorati ali kositi najmanj 2 - 3 tedne. Pripravku Touchdown 4 ni potrebno dodajati močila ali amonsulfata, saj že vsebuje ustrezne dodatke.

Za zatiranje pelinolistne in drugih vrst ambrozije (Ambrosia sp.) na nekmetijskih zatravljenih zemljiščih površinah,kot so: brežine avtocest, železnice, 1,5 m pas ob regionalnih cestah, urbane površine, ki vključujejo parke, zelenice in športni tereni ter druge površine, kjer bi želeli ohraniti strukturo priporočamo uporabo pripravka Banvel 480 S. Zatiranje je uspešno, ko je plevel visok največ 15 cm, oziroma je v polni vegetaciji.