You are here

Share page with AddThis

Očistite njive trajnih plevelov

Žita
31.07.2018
Touchdown system 4 je totalni herbicid sodobne formulacije, ki omogoča hitro absorpcijo v plevelne rastline in zanesljivo delovanje. Pripravek že vsebuje, močilo prav tako pa je dodatno opremljen s sredstvom, ki preprečuje težave zaradi trde vode, zato do

V večjem delu Slovenije je žetev žit zaključena. Na strniščih se pogosto razvijajo večletni pleveli, kot so: njivski slak, plazeča pirnica, njivski osat, ščavje, navadni pelin, divji sirek in drugi, ki jih je v večini posevkov v naslednji sezoni izredno težko zatreti.

Če so vaše njive zapleveljene z omenjenimi pleveli, je zatiranje le-teh na strnišču najbolj enostavna in hkrati najbolj učinkovita rešitev. Istočasno zatremo tudi enoletne plevele. Svetujemo, da počakate, da pleveli razvijejo dovolj listne mase (kar je pogoj za učinkovito delovanje herbicida) in nato uporabite herbicid Touchdown system 4.

Touchdown system 4 je totalni herbicid sodobne formulacije, ki omogoča hitro absorpcijo v plevelne rastline in zanesljivo delovanje. Pripravek že vsebuje, močilo prav tako pa je dodatno opremljen s sredstvom, ki preprečuje težave zaradi trde vode, zato dodajanje pomožnih sredstev ni potrebno.

Priporočeni odmerki:

  • 2 - 3 l /ha za zatiranje enoletnega plevela.
  • za zatiranje večletnega plevela:
    * 4 l/ha za zatiranje plazeče pirnice, ščavja in navadnega regrata,
    * 5 l/ha za zatiranje divjega sirka in njivskega osata,
    * 7-8 l/ha za zatiranje prstastega pesjaka in njivskega slaka.

Touchdown System 4 se običajno uporablja sam, razen v primeru reševanja močne zapleveljenosti z njivskim slakom (Convolvulus arvensis), ko mu je smiselno dodati še herbicid Banvel.

Zapleveljeno strnišče: počakamo, da se pleveli primerno razvijejo in tretiranje opravimo v fazi bujne rasti, še pred cvetenjem plevelov. Z mulčenjem oziroma obdelavo tal počakamo vsaj 2-3 tedne.