Listne uši na žitu | Syngenta | Slovenija

You are here

Listne uši na žitu

Žita
20.05.2021
Karate Zeon zagotavlja zanesljivo, močnejše in daljše delovanje

Žita (predvem pšenico) napada veliko vrst listnih uši, le nekaj pa jih je lahko gospodarsko nevarnih/pomembnih. Listne uši z izsesavanjem celičnega soka zmanjšujejo količino in kakovost pridelka, nekatere vrste pa prenašajo tudi viruse. Uši se najprej hranijo na zgornjih listih, pozneje pa se preselijo na klase.  Njenemu hitremu razvoju ugaja povečana temperatura, višja zračna vlaga in obilno gnojenje z dušikom.

Za zatiranje uši se lahko odločimo po naslednjih merilih: škropimo, če je naseljenost listov na začetku cvetenja več kot 60 % listov, ob koncu cvetenja več kot 70 % ter v mlečni zrelosti več kot  80 %. Pri tem moramo paziti na karenco. Kot kritično število uporabljamo prag, ko imamo povprečno več kot 5 do 8 uši na klas v času cvetenja ali 7 do 10 uši na klas v sredini mlečne zrelosti. Ne smemo pa prehitro pristopiti h zatiranju in pri tem uničiti večji del naravnih sovražnikov uši.

Priporočeno varstvo
Priporočamo uporabo insekticida Karate Zeon v odmerku 0,15 l/ha, ki odlično zatira tako listne uši kakor tudi strgača. V primerjavi z navadnimi piretroidi formulacija mikrokapsul v insekticidu Karate Zeon zagotavlja zanesljivo, močnejše in daljše delovanje.