You are here

Hyvido – konstantno višji pridelki

Žita
17.08.2021
Večvrstni hibridni ječmen z najvišjim genetskim potencialom, ki ga odlikujejo superiorne agronomske lastnosti, kar omogoča doseganje višjih in stabilnejših pridelkov zrnja. Zagotavlja pa tudi prepričljivo dobre rezultate v primeru siliranja cele rastline.

Hyvido® tehnologija prinaša nove možnosti stabilne in ekonomične pridelave ječmena:
* višji nivo pridelka,
*
stabilnost pridelka v različnih rastnih razmerah in
*
veliko fleksibilnost časa setve.

Izboljšane agronomske lastnosti, ki jih kot rezultate uspešne hibridizacije s hibridnim ječmenom Hyvido® prinašamo na njive, zagotavljajo doseganje boljših rezultatov pridelave: višje in stabilnejše pridelke zrnja in celotne biomase.
Prednosti, ki jih prinaša Hyvido®, se še posebej izrazijo v težjih pridelovalnih razmerah, kot so suša, slabši tip tal in druge oblike stresa.
To potrjujeo izredno pozitivne izkušnje iz široke prakse, kakor tudi številni poskusi, ki smo jih širom Slovenije opravili v zadnjih letih.