You are here

Share page with AddThis

Hyvido: gnojenje z dušikom

Žita
01.09.2019
Zaželjeno čim bolj zgodaj, napozneje v sredini razraščanja (BBCH 25), da vzpodbudimo razvoj večjega števila stranskih poganjkov.

1. prvo spomladansko dognojevanje
Zaželjeno čim bolj zgodaj, napozneje v sredini razraščanja (BBCH 25), da vzpodbudimo razvoj večjega števila stranskih poganjkov.
Odmerek dušika je odvisen od stopnje razraščenosti posevka.

V kolikor ima ječmen spomladi po prezimitvi:

  • več kot 6 poganjkov 20 - 30 kg N/ha,
  • 4 - 6 poganjkov 30 - 40 kg N/ha,
  • manj kot 4 poganjke 40 - 50 kg N/ha.

2.drugo spomladansko dognojevanje
Konec razraščanja/začetek kolenčenja (BBCH 30-31) oziroma 2 - 3 tedne po prvem dognojevanju; za zagotavljanje nadaljnjega dobrega razvoja.
Priporočen odmerek 60 - 80 kg N/ha.

3. zaključno dognojevanje v klas
Za izboljšanje nalivanja zrnja in doseganje boljše HL teže ter višjih beljakovin. Priporočen odmerek 30 - 40 kg N/ha.

Gnojenje z dušikom je potrebno izvajati v skladu z Uredbo o varstvu voda in posebnimi  zahtevami na VVO območjih oziroma operacijami ukrepa KOPOP, v katere ste vključeni.