You are here

Hyvido

Žita
08.07.2021
Hyvido priporočamo vsem naprednim pridelovalcem in vsem tistim, ki kmetujete na omejenih površinah in bi želeli zagotoviti dovolj osnovne krme za svoje živali. Prav tako ga priporočamo vsem, ki se soočate s pridelavo v slabših rastnih razmerah (lažji tipi

Hyvido je nov tehnološko napreden večvrstni hibridni ječmen, plod dolgoletnih raziskav podjetja Syngenta. Je hibrid, pridobljen s križanjem dveh različnih starševskih linij. Rezultat križanja so rastline, ki jih odlikujejo izredno pozitivne agronomske lastnosti, kar zagotavlja boljše rezultate pridelave.

ZARADI SVOJIH AGRONOMSKIH PREDNOSTI ZAGOTAVLJA DOBRO RAZVITOST IN BUJNOST POSEVKOV V VSEH VREMENSKIH RAZMERAH, S TEM PA TUDI BOLJŠI IN STABILNEJŠI PRIDELEK ZRNJA IN CELOTNE BIOMASE.

Hyvido je na pogled zelo atraktivnega videza, z izjemno razvitimi, robustnimi rastlinami, zaradi česar se njegove prednosti še posebej izražajo v težjih pridelovalnih razmerah, kot sta suša, slabši tip tal in druge oblike stresa. Skupni pridelek energije in surovih beljakovin na enoto površine je pri Hyvidu bistveno večji kot pri konvencionalnih sortah, zato Hyvido zagotavlja odlično osnovo krmnega obroka za vaše živali.
Hyvido je nov tehnološki dosežek družbe Syngenta. Je mejnik v pridelavi ječmena, namenjem vsem naprednim pridelovalcem. Odlikuje ga izboljšani koreninski sistem, zgodnejši in hitrejši razvoj, boljši izkoristek vode in hranil ter večji pridelek zrnja in ce
ZNAČILNOST:
• srednje zgodnji večvrstni hibridni ječmen,
• večji in kvalitetnejši pridelek zrnja in slame,
• hiter mladostni razvoj in povečana sposobnost razraščanja,
• večji in širši listi (zastavičar lahko 3-krat večji kot pri konvencionalnem ječmenu),
• do 70 % bolj razviti koreninski sistem,
• večja črpalna moč korenin, predvsem v stresnih razmerah,
• do 30 % večji izkoristek vode in hranil,
• do 30 % boljši izkoristek dušika,
• večji pridelek ob enakem gnojenju,
• nadstandardni tretma na semenu (fungicid + insekticid).

PRIPOROČAMO:
• Za intenzivne pridelovalce, ki želite obilen pridelek v vseh pridelovalnih razmerah.
• Za pridelavo na vseh tipih tal., tudi za stresna območja in slabše tipe tal.
• Setvena norma 200 zrn/m² (4 semenske enote oz. vreče/ha).