You are here

Share page with AddThis

Varstvo vinogradov spomladi

Vinska trta
09.05.2018
Prve okužbe s pepelasto plesnijo je na mladicah zelo težko opaziti, vendar pa lahko opazimo okužbe iz lanske sezone na površini lanskoletnih rozgah

S pomladjo prihajajo toplejši dnevi i tudi vinska trta pričenja s svojim brstenjem in razvojem. Sam razvoj je odvisen od vremenskih dejavnikov, od sorte in podlage ter seveda od lege vinograda. Na začetku vegetacije vam priporočamo, da se posvetite nekaterim pomebnejšim boleznim in škodljivcem.V začetku vegetacije posvečamo pozornost predvsem varstvu pred črno pegavostjo (Cryptosporella viticolavitis)  in pepelasto plesnijo (Uncinula necator) vinske trte, medtem ko se varstvo pred peronosporo začne ko listi dosežejo  velikost nekje 2-3 cm.Od škodljivcev se velikokrat v tem času posvečamo pršicam (erinoza in akarinoza), zemljemerkam (Boarmia rhomboidaria), rilčkarjem  (Otiorhynus spp.) in trtarju (Byctiscus betulae).

Črna pegavost (Cryptosporella viticolavitis) je nevarna predvsem v začetku vegetacije in lahko brez ustreznega zatiranja iz leta v leto povzroča več škode predvsem z zmanjšanjem pridelka, v zadnji fazi pa celo lahko povzroči odmiranje trsov.

Simptome črne pegavosti lahko najlažje opazimo na rozgi v času rezi, površina je srbrnakaste oz. bele barve z vidnimi ranami na prvih 2-3 internodijih. Brsti na rozgah z okuženo povrhnjico odganjajo kasneje ali/in zaostajajo v rasti s tipičnimi ranami na površini.

Pepelasta plesen vinske trte (Uncinula necator) lahko prezimi v brstih, na povrhnjici-skorji in na odpadlem listju. Prve okužbe mladic je zelo težko opaziti, vendar pa lahko opazimo okužbe iz lanske sezone na površini lanskoletnih rozgah. Osnovno pravilo zatiranja pepelaste plesni je preventiva, zato z varstvo začnemo že na samem začetku vegetacije - naprekanje brstov. Kasneje se pepelasta plesen razvije v obliki pepelastih (od tod tudi ime) prevlek na listih, grozdnih jagodah in mladicah.

Najnevarnejše so saj gljiva hitro preraste povrhnjico jagod, ki otrdi, preneha z rastjo, poči, tako, da lahko vidimo pečke. Tako okužene grozdne jagode kasnej napadejo tudi druge gljive (npr. Botrytis).

VARSTVO PRED črno pegavostjo in pepelasto plesnijo na začetku vegetacije.

1. Fenofaza: brsti v stadiju volne do 2 cm
Proti črni pegavosti in boleznim lesa uporabite bakreni pripravek Nordox 75 WG v odmerku 1,6 kg/ha (16 g/10 lit). Nordox 75 WG se zelo dobro oprime površine trte in ga zato dež težko spere. Je najkakovostnejši bakreni pripravek na tržišču.

Proti pepelasti plesni uporabimo žvepleni pripravek Thiovit Jet  u odmjeri 80 g/10 lit vode, kar deluje tudi proti pršicam (akarinaoza).

2. Fenofaza: mladice dolge od 2-25 cm
V tej fazi razvoja moramo trto varovati pred tremi boletnimi: črno pegavostjo, pepelasto plesnijo in peronospor, zato je najboljši izbor za učinkovito varstvo pripravek Universalis v odmerku 2 lit/ha (20 ml/10 lit). Universalis se odlikuje z vrhunskim delovanjem, vsebuje dve aktivni snovi, ki delujejo kontaktno in lokosistemično proti vsem trem zgoraj navedenim boleznim.

Pršice na vinski trti
Pršice so lahko eden izmed najpomebnejših škodljivcev vinske trte. Škodo lahko povzročajo v začtnih fazah razvoja vinske trte, včasih pa tudi kasneje. Na trti škodo lahko povzroča več vrst pršic, vendar za njihovo determinacijo potrebujemo močnejše povečevalno steklo ali mikroskop.

Na začetku vegetacije največ škode povzročajo takoimenovane eriofidne gljive, škodo, ki jo povzročajo pa imenujemo Erinoza ali Akarinoza. V poletnem času se na vinski trti lahko pojavijo tudi druge pršice kot so rdeča sadna pršica in včasi tudi navadna pršica.

VARSTVO PRED pršicami je potrebno predvsem na lokacijah, kjer se pojavljajo redno. Predvsem za zatiranje pršic, ki povzročajo Akarinozo priporočamo v fazi brstov stadij volne uporabo pripravka  Thiovit Jet (100-200 g/10 lit), ki istočasno deluje tudi proti pepelasti plesni, za tretiranja v fazi, ko so poganjki dolgi 3-5 cm pa pripravek Vertimec Pro v odmerku 1l/ha (10ml na 10 lit vode), ki ima tudi rezidualno delovanje.

Zemljemerka je gosenica. ki se hrani z brsti v fazi brsti v stadiju volne. V Sloveniji uradno nimamo sredstva registriranega za njeno zatiranje ima pa stransko delovanje na njo pripravek Reldan 22 EC. Zatiramo jo samo ko je prisotna saj se ne pojavlja vsako leto.

Opomba! Pred uporabo FFS obvezno prebrati navodilo za uporabo. Vse količine so priporočene glede na fenofazo trte ob predpostavki 4000 trt/ha. Za priporočljiv odmerek za 100 l vode delite odmerek z 10 (uporabite deset odstotkov navedene količine). Predlagani škropilni program je okviren in ga je potrebno prilagoditi glede na nasad (sorta, bujnost), mikro - klimo in vremenske pogoje. Predvidena poraba vode s škropilnico je za obdobje: od brstenja do mladice velikosti 30 cm = 400 – 600 l/ha; v času velikosti mladic 30 -50 cm do konca cvetenja = 600 – 800 l/ha; od konca cvetenja naprej = 800 – 1000 l/ha. Okvirni razmiki med škropljenji so 8 – 12 dni, vendar jih je potrebno prilagoditi glede na prirast vinske trte, padavine in glede na pritisk bolezni. Kadarkoli vam vremenski pogoji dovoljujejo; je za uspešno varstvo pred oidijem pri vsakem škropljenju priporočljivo dodajati žveplo (Thiovit Jet). Če ste vključeni v integrirano pridelavo, uskladite rabo s Tehnološkimi navodili za integrirano pridelavo grozdja.