You are here

Share page with AddThis

Varstvo pred oidijem in peronosporo med zapiranjem in začetkom zorenja grozda

Vinska trta
25.07.2019
Preverjena kombinacija Universalis & Thiovit Jet .

PREVERJENA KOMBINACIJA
Universalis (2 l/ha) + Thiovit Jet (4 kg/ha)

Pripravek UNIVERSALIS odlikuje:
različen način delovanja in sinergija dveh vrhunskih aktivnih snovi,
obstojen je na listju in odporen proti spiranju,
• enostavna uporaba in rokovanje,
• odlično preventivno delovanje na peronosporo in oidij, stransko delovanje na botritis,
• karenca 35 dni.