You are here

Share page with AddThis

Varstvo pred grozdnim sukačem in ameriškim škržatkom

Vinska trta
25.05.2018
Roke zatiranja ameriškega škržatka napove lokalna opazovalno – napovedovalna služba za varstvo rastlin. Pred tretiranjem z navedenimi sredstvi, ki so nevarna za čebele, je potrebno odstraniti cvetočo

Proti grozdnim sukačem uporabite Affirm® 
- v odmerku 1,5 kg/ha (150 g/100 l vode)

Proti ameriškem škržatku uporabite Actara®25 WG
- v odmerku 200 g/ha

Proti ameriškem škržatku uporabite Reldan® 22 EC
- registriran odmerek je 1l/ha, 1,6 l odobri vsako leto UVHVVR z začasno registracijo