You are here

Share page with AddThis

Grozdni sukači

Vinska trta
15.05.2019
Grozdne sukače je treba spremljati s pomočjo pasti s feromoni, ki so različne in jih kupimo glede na vrsto škodljivcev. Pasti postavimo aprila in spremljamo ulov metuljev. Ko se na past ujame 75 metuljev, je treba odvisno od temperature v naslednjih 7 do

Ukrepi

Grozdne sukače je treba spremljati s pomočjo pasti s feromoni, ki so različne in jih kupimo glede na vrsto škodljivcev. Pasti postavimo aprila in spremljamo ulov metuljev. Ko se na past ujame 75 metuljev, je treba odvisno od temperature v naslednjih 7 do 10 dneh začeti postopek. Za boj proti sukačem lahko uporabimo insekticide VERTIMEC PRO, RELDAN ali AFFIRM. VERTIMEC PRO namenimo za prvo generacijo, AFFIRM in RELDAN pa za poznejše generacije.

Križasti grozdni sukač (Lobesia botrana)
Pasasti grozdni sukač (Eupoecilia/Clysia ambiguella)

Opis

Sukači so v nekaterih vinorodnih regijah najpomembnejši škodljivci na vinski trti. Povzročijo lahko neposredno škodo grozdja v višini od 50 do 80 %, vendar ne gre prezreti dejstva, da tudi pri manjšem številu gosenic druge generacije te posredno omogočajo gnilobo (siva plesen – Botrytis spp.). Ti dve vrsti naredita enako vrsto škode in ju je treba enako zatirati. Gosenice metuljev sukačev poškodujejo stebla, cvetove in jagode trte. Jagode zgrizejo in pogosto ostane le seme.

Biologija

Sukači prezimijo kot bube na trsu in okoli trsa. Ko srednja dnevna temperatura preseže 10 °C, se pojavijo prvi metulji, kar je v Dalmaciji običajno sredi aprila, na celini pa maja. Imajo dve (križasti) oziroma tri (pasasti) generacije. Prva generacija jajčeca odloži tudi na plevel, zato je napad manjši. Poznejše generacije jajčeca odložijo na zelene jagode. Po 4 do 6 dneh se razvijejo gosenice, ki poškodujejo jagode. Ena gosenica poškoduje 5 do 8 jagod. Namizno grozdje je bolj občutljivo od vinskega, medtem ko so sorte zbitega grozdja bolj občutljive od nezbitega.