You are here

Share page with AddThis

Črna pegavost

Vinska trta
05.04.2019
Kar se tiče kemičnih ukrepov, je vinograd vsekakor treba med zimskim mirovanjem enkrat zaščititi z bakrenim pripravkom NORDOX, najbolje tik pred začetkom vegetacije. Ko mladike začnejo rasti, najboljšo zaščito zagotavlja fungicid UNIVERSALIS, ki ga je tre

 Kar se tiče kemičnih ukrepov, je vinograd vsekakor treba med zimskim mirovanjem enkrat zaščititi z bakrenim pripravkom NORDOX, najbolje tik pred začetkom vegetacije. Ko mladike začnejo rasti, najboljšo zaščito zagotavlja fungicid UNIVERSALIS, ki ga je treba uporabiti 1 do 2 krat, dokler mladike ne dosežejo velikosti približno 60 cm. Časovni razmik med škropljenjem je treba prilagoditi pogojem za razvoj okužbe.

Opis

Črna pegavost je še vedno premalo raziskana bolezen, ki postopoma uničuje trs, prve simptome pa je mogoče prepoznati po poškodbah na skorji v bazalnem delu mladike ali rozge. Težko jo je izkoreniniti in obnova vinograda traja tudi več let. Na okuženih trtah med zimskim obrezovanjem črno pegavost prepoznamo po značilnih razpokah v obliki "žabjega očesa", skorja pa je lahko bele ali srebrnkaste barve s črnimi pikami. Črne pike so plodna telesa glive (piknidiji). Ko okužena trta vzbrsti, se spodnji brsti ne odprejo ali pa zaostanejo v rasti. Na najnižjih listih se lahko pojavi nekroza, površina lista pa je deformirana in nagubana. Na mladikah je med vegetacijo opaziti nekroze in razpokano skorjo. Zaradi vsega navedenega je oblikovanje trsa oteženo in pridelek je manjši.

Biologija

Parazit prezimi kot micelij na trti ali v tleh. V začetku rastne sezone piknospore iz piknidiijev ustvarjajo primarne okužbe. Okužbe so mogoče že pri nizkih temperaturah in pod pogojem določenega števila ur vlaženja listov. Tako je pri 10 °C dovolj 12 do 13 ur vlaženja listov, da pride do okužbe. Pri dviganju temperature je potrebnih manj ur vlaženja listov, zato je pri 18 °C dovolj le približno 7 ur vlaženja. Okužba s strani glive poteka skozi rane ali z neposredno penetracijo. Najpogosteje je večja težava v tistih letih, ko je pomlad vlažna in hladna ter trta raste nekoliko počasneje, zato ima gliva več časa za razvoj in okužbo.

Ukrepi

Če opazimo simptome črne pegavosti na rozgi, jo je pri zimskem obrezovanju gotovo treba odrezati, odnesti iz vinograda in zažgati. Nikakor je ne pustite na tleh poleg vinograda, saj se piknospore iz okužene trte lahko sproščajo naslednja 3 do 4 leta. Treba je zmanjšati gnojenje z dušikom in biti pozoren na občutljive sorte, kot so cardinal, malvazija, frankovka, žilavka itd. Kar se tiče kemičnih ukrepov, je vinograd vsekakor treba med zimskim mirovanjem enkrat zaščititi z bakrenim pripravkom NORDOX, najbolje tik pred začetkom vegetacije. Ko mladike začnejo rasti, najboljšo zaščito zagotavlja fungicid UNIVERSALIS, ki ga je treba uporabiti 1 do 2 krat, dokler mladike ne dosežejo velikosti približno 60 cm. Časovni razmik med škropljenjem je treba prilagoditi pogojem za razvoj okužbe.