You are here

Share page with AddThis

Zavijači lupine sadja

Sadno drevje
17.03.2020
Uporabimo insekticid AFFIRM OPTI v odmerku 2,0 kg/ha. Proti drugi generaciji ukrepamo v zadnji dekadi avgusta, ko najdemo več kot 0,5 % poškodovanih plodov še enkrat z AFFIRM OPTI.

Večjo pozornost jim namenjamo tam, kjer so nizke populacije jabolčnega zavijača in tam, kjer uporabljamo metodo zbeganja – konfuzije. Smiselno je zatiranje prezimelih gosenic zgodaj spomladi pred cvetenjem (prag je 5 % zapredenih brstov ali poganjkov). Takrat lahko uporabimo insekticid Affirm® Opti v odmerku 2,0 kg/ha. Proti drugi generaciji ukrepamo v zadnji dekadi avgusta, ko najdemo več kot 0,5 % poškodovanih plodov še enkrat z Affirm® Opti.


Za zavijače lupine sadja iz rodov Adoxophyes, Archips in Pandemis je značilno, da napadajo večino sadnih vrst, najbolj pa so škodljivi na jablani. Gospodarsko najbolj pomemben je Sadni zavijač Adoxophyes reticulana. Gosenice prve generacije objedajo in za predajo predvsem brste in poganjke, delno plodiče, gosenice druge pa v večjem obsegu tudi plodove.

BIOLOGIJA

Sadni zavijač Adoxophyes reticulana ima dva rodova letno, gosenice pa povzročajo škodo v treh obdobjih leta. Let prvega rodu je navadno konec maja in junija. Od sredine junija do sredine julija gosenice najprej izjedajo liste v zapredkih na vrhu poganjkov, nato pa začnejo izjedati tudi plodove. V drugi polovici julija se za bubijo, nato pa letajo metuljčki drugega rodu od konca julija pa do septembra. Gosenice v tem obdobju v večjem obsegu objedajo plodove. Na lupini naredijo plitve kotanjaste izjede, polne iztrebkov in pajčevine.