You are here

Share page with AddThis

Varstvo trajnih nasadov pred pleveli

Sadno drevje
17.03.2020
Na kakovosten pridelek sadnega drevja in vinske trte vplivajo tudi pleveli. S svojo konkurenčnostjo zmanjšujejo preskrbo z vodo in hranili (vpliv na zmanjšanje pridelka), omogočajo ugodnejše pogoje za pojav bolezni in otežujejo uporabo sredstev za varstvo

Jeseni po obiranju priporočamo uporabo herbicida Touchdown® System 4 v odmerku 2-7 l/ha, odvisno od zapleveljenosti; 2-3 l/ha, kadar so prisotni le enoletni pleveli; 4 l/ha za plazečo pirnico, ščavje in regrat; 5 l/ha za divji sirek in osat ter 7 l/ha za plevele, kot so slak, regačica in pesjak. V splošnem velja, da pri mešani zapleveljenosti brez slaka uporabimo 4-5 l/ ha herbicida Touchdown, če je prisoten tudi slak, naj bo odmerek 7 l/ha. V kolikor opravimo jesensko škropljenje predstavljajo spomladi večletni pleveli bistveno manjši problem.

Spomladi uporabimo Touchdown®, ko pleveli vzniknejo in pridobijo zadostno listno maso. Optimalno delovanje dosežemo, če škropimo plevele v času močne rasti v velikosti od 20 do 30 cm. Vsi odmerki veljajo za dejansko škropljeno površino.


Na kakovosten pridelek sadnega drevja in vinske trte vplivajo tudi pleveli. S svojo konkurenčnostjo zmanjšujejo preskrbo z vodo in hranili (vpliv na zmanjšanje pridelka), omogočajo ugodnejše pogoje za pojav bolezni in otežujejo uporabo sredstev za varstvo rastlin. Uporaba herbicidov v trajnih nasadih, predvsem v vrsti, je vsekakor upravičena.