You are here

Škropljenja jablan proti boleznim v maju

Sadno drevje
03.05.2021
Jablanov škrlup povzroča lahko veliko škodo na plodovih in na listih, ker vpliva na količino in še posebej na kakovost pridelka ne samo v nasadu, ampak tudi kasneje v skladišču.

Jablanov škrlup povzroča lahko veliko škodo na plodovih in na listih, ker vpliva na količino in še posebej na kakovost pridelka ne samo v nasadu, ampak tudi kasneje v skladišču. Moč okužbe je odvisna od časa močenosti listja in temperature. Če imamo možnost spremljati čas vlažnosti listja (Metos ali podobni), lahko ugotovimo, ali je prišlo do okužbe.

Spomladi se na mladih lističih pojavijo manjše pege olivno zelene barve. Kasneje so v času sekundarnih okužb pege na starejših listih temno zelene do rjave barve, z izrazitejšim robom. Na plodičih se znaki bolezni kažejo v obliki temnih peg pravilnih oblik, z izrazitejšim robom. Za uspešno varstvo jablane pred to boleznijo moramo dobro poznati tudi razvojni krog glive.

Dolgoletne izkušnje kažejo, da prav v maju pride do najhujših okužb s škrlupom, saj je ta mesec pri nas pogosto deževen. V tem času je tudi prirast listja močan, možna pa je tudi okužba plodičev. Zato moramo s škropljenjem proti škrlupu nadaljevati v rednih presledkih (7 do 10 dni - odvisno od dežja in prirastka listja).

Zaradi velike nevarnosti škrlupa sedaj dajemo prednost sistemičnim fungicidom, kot je SCORE 250 EC. Če je nujno, škropimo kurativno (po začetku okužbe). SCORE 250 EC v odmerku 0,2 l/ha se odlikuje po najdaljšem kurativnem delovanju (96 ur od začetka okužbe pri povprečni dnevni temperaturi 10 °C). Priporočljivo mu je dodajati polne odmerke kontaktnih fungicidov (kaptan ali ditianon), ki mu pomagajo pri preventivnem delovanju. Po škropljenju s SCORE 250 EC mora biti vsaj štiri ure suho vreme. Zelo priporočljivo je v tem obdobju izmenično uporabljati pripravek SCORE 250 EC ter strobilurinske ali pripravke SDHI. 30 mm dežja popolnoma izpere fungicidno oblogo kontaktnih fungicidov, medtem ko imajo sistemični fungicidi krajše preventivno delovanje in znaša nekje 3 dni. Pri kontaktnih fungicidih je preventivno delovanje okrog 7 dni, če ne pride do izpiranja fungicidne obloge zaradi dežja.

Vsi sistemični pripravki (še posebej TOPAS 100 EC) dobro delujejo tudi proti jablanovi pepelasti plesni, ki je nevarna sortam, ki so občutljive na to plesen (Idared, Jonatan). Menimo, da bi tudi proti pepelasti plesni zadostovalo največ 3-4 škropljenj s sistemiki v eni sezoni. V maju je čas tudi za mehanični način varstva proti jablanovi pepelasti plesni. Sedaj je namreč zelo priporočljivo porezati vse plesnive poganjke in jih spraviti iz nasada. S tern lahko bistveno zmanjšamo potrebo po škropljenju in izboljšamo uspeh kemičnega varstva.