You are here

Share page with AddThis

Navadna hruševa bolšica

Sadno drevje
03.05.2021
Smiselno je uporabiti mešanice oljnih pripravkov in KARATE ZEON 5 CS v odmerku 0,18 l/ha. Kasneje, ko je prag presežen je najbolj zanesljiv pripravek VERTIMEC PRO v odmerku 1,2 l/ha.

Navadna hruševa bolšica povzroča veliko škode v intenzivnih nasadih hrušk. Odrasle bolšice in njihove ličinke sesajo na vejicah, listih in plodovih. Zaradi sesanja poganjki zakrnijo in se sušijo. Bolšice izločajo obilo medene rose (slabo prebavljen rastlinski sok), na katero se naselijo glive sajavosti, ki onesnažijo plodove in tako zmanjšajo njihovo tržno vrednost. Ob močnem napadu se lahko zmanjša tudi rodnost v naslednjem letu.

BIOLOGIJA

Navadna bolšica razvije štiri rodove letno. Prezimijo odrasle bolšice (zimska oblika – temnorjava z nekaj črnimi in oranžnimi pegami). Opazimo jih lahko na enoletnih poganjkih, kjer se hranijo. Ko se začno odpirati brsti, samice odlagajo jajčeca na vršičke mladih poganjkov in vrhnjih lističev. Ličinke prvih treh stadijev se hranijo na spodnji strani listov in mladih vršičkih, medtem ko se ličinke zadnjih dveh stadijev preselijo v listne pazduhe. Prve močnejše razmnožitve bolšice se navadno zgodijo v mesecu maju. Poletna oblika odrasle bolšice je svetlejše barve. Naslednji val škodljivca se pojavi ob poletni rasti poganjkov. Pomen bolšice se je dodatno povečal zaradi spoznanj o možnosti prenosa fitoplazme, ki povzroča odmiranje hrušk (Pear decline).

VARSTVO

Pomembno je, da uspešno ustavimo razvoj prve generacije. Med rastno dobo prag škodljivosti izražamo v obliki % napadenih cvetnih šopov in poganjkov. V obdobju  pred in takoj po cvetenju  znaša prag 10% napadenih cvetnih  šopov.  Pozneje v maju je prag presežen, če je več kot 15 poganjkov od 100 preglednih, napadenih z nimfami prvega in drugega stadija. Ko je prag presežen je najbolj zanesljiv pripravek VERTIMEC PRO v odmerku 1,2 l/ha, ki ga kombiniramo z oljnim pripravkom ob uporabi večje količine vode (1500 – 2000 l/ha). 

Agrotehnični ukrepi:

  • vsi ukrepi, ki umirjajo rast hrušk (ustrezno gnojenje in rez) pomembno zmanjšajo možnosti za razvoj bolšic
  • ustrezen izbor in kolobarjenje s pripravki, ki jih uporabimo proti bolšici ali proti drugim škodljivcem (INSEGAR 25 WG)