You are here

Share page with AddThis

Jabolčni zavijač

Sadno drevje
27.05.2019
INSEGAR 25 WG (regulator razvoja žuželk) ima ovicidno delovanje zato ga moramo uporabiti v začetku odlaganja jajčeč, ko vsota efektivnih temperatur pri pragu 10°C doseže 200.

Zakaj uporabiti INSEGAR® 25 WG?

  • Ima specifičen način delovanja (regulator razvoja) in ni navzkrižne rezistence (skladno z antirezistenčno strategijo).
  • Primarno delovanje na Lepidoptere in sekundarno na nekatere vrste kaparjev.
  • Odlična vodoodpornost (60 min po nanosu).
  • Nevtralen za večino predatorjev in koristnih organizmov.
  • Je skladen z IPM.

INSEGAR®  25 WG (regulator razvoja žuželk) ima ovicidno delovanje zato ga moramo uporabiti v začetku odlaganja jajčec.

Jabolčni zavijač (Carpocapsa pomonella) je  eden najbolj razširjenih in znanih škodljivcev, ki povzroča črvivost jabolk, napada pa tudi hruške in orehe. Zgodaj napadeni plodovi predčasno odpadejo, na njih pa najdemo značilno luknjico. V plodu se opazi rov, ki poteka vse do peščišča, kjer gosenica izdolbe večjo vdolbino.  Črv je torej gosenica centimeter dolgega metuljčka. Metuljčki letajo ponoči, kadar je temperatura višja od 15 °C se parijo, samice pa odlegajo jajčeca na plodove, listje in mlade poganjke. Iz jajčeca se po 8 do 14 dneh izleže ličinka – goseničica, ki se zavrta v plod do peščišča. Ko gosenica odraste, se po nitki spusti navzdol in si poišče primerno mesto na deblu med staro skorjo, kjer se zaprede v bel zapredek.

 

Jabolčni zavijač ima pri nas dva rodova. Prezimi gosenica v zapredku, ki se konec aprila in v prvi dekadi maja zabubi, prvi metuljčki pa se navadno pojavijo v drugi dekadi maja, običajno v času, ko jablane odcvetijo in odvržejo venčne liste. Let metuljčkov prvega rodu traja navadno do začetka julija , včasih tudi dlje. Najmočnejši pojav metuljčkov prvega rodu je pri nas v prvi dekadi junija. Metuljčki drugega rodu se pojavijo v prvi dekadi julija, let pa traja vse do sredine avgusta.

Jabolčni zavijač se redno pojavlja. Zatiranje gosenčice, ko se ta že zavrta v plod je neuspešno. Proti temu škodljivcu se borimo  tako, da zatiramo že metuljčke, odložena jajčeca in komaj izležene goseničice.