You are here

Share page with AddThis

Jabolčni zavijač

Sadno drevje
15.03.2020
INSEGAR 25 WG (regulator razvoja žuželk) ima ovicidno delovanje zato ga moramo uporabiti v začetku odlaganja jajčeč, ko vsota efektivnih temperatur pri pragu 10°C doseže 200.

Za določitev optimalnega roka škropljenja lovimo metuljčke na feromonske vabe. V času odlaganja jajčec, pričnemo z Insegar® 25 WG v odmerku 0,6 kg/ha sledi proizvodi na osnovi klorantraniliprola ali spinetorama. Insegar® proti drugi generaciji uporabimo v prvi dekadi julija. Po tem sledi Affirm® v odmerku 3-4 kg/ha ali Affirm® Opti v odmerku 2,0 kg/ha.


Odrasel jabolčni zavijač je v bistvu metulj dolg približno 12 mm, premer kril znaša med 14 in 22 mm. Barva kril je pepelnato siva z ozkimi temnorjavimi prečnimi pasovi. Na koncu kril ima bakreno obarvan zaobljen pas. Škodo v nasadih povzročajo do 20 mm velike gosenice, ki začrvičijo plodove.

BIOLOGIJA

V Sloveniji ima zavijač ponavadi dve generaciji letno z izjemo Primorske, kjer se lahko pojavi tudi tretja generacija. Prezimi kot gosenica v zapredku v razpokah lubja. Metuljčki se ponavadi pojavijo konec aprila, ali v prvi dekadi maja. Samičke prvega rodu začnejo pri nas odlagati jajčeca v zadnjem tednu maja. Izvaljene goseničice zavrtajo plodove, kjer se hranijo 3-4 tedne, nakar zapustijo plod in se zapredejo ter nato zabubijo v razpokah lubja. Gosenice, ki končajo razvoj konec junija, izletijo kot metuljčki drugega rodu. Po končanem razvoju se gosenice drugega rodu zapredejo in prezimijo.