You are here

Share page with AddThis

Jablanov škrlup

Sadno drevje
16.03.2020
Jablanov škrlup povzroča lahko veliko škodo na plodovih in na listih, ker vpliva na količino in še posebej na kakovost pridelka ne samo v nasadu, ampak tudi kasneje v skladišču.

Prve primarne okužbe običajno začne z odganjanjem brstov in pred tem škropimo z bakrenimi pripravki kot Nordox® 75 WG v odmerku 1,6 kg/ha. V stadiju mišjega ušesa začnemo z uporabo  Chorus® 50 WG v odmerku 0,45 kg/ha, ki ima od vseh pripravkov najboljše delovanje že pri temperaturah nižjih od 10 °C, ki so značilne za to obdobje. Priporočljivo mu je dodajati kontaktne fungicide (ditianon ali mankozeb). To kombinacijo lahko ponovimo do fenofaze cvetenja. Obdobje od začetka cvetenja do nekje sredine junija je najnevarnejše za okužbe. Najprimernejši za to obdobje je pripravek Score® 250 EC v odmeku 0,2 l/ha, ki se odlikuje po najdaljšem kurativnem delovanju (96 ur od začetka okužbe pri povprečni dnevni temperaturi 10 °C). Priporočljivo mu je dodajati polne odmerke kontaktnih fungicidov (kaptan, ditianon, mankozeb...), ki mu pomagajo pri preventivnem delovanju. Zelo priporočljivo je v tem obdobju izmenično uporabljati pripravek Score® 250 EC ter strobilurinske ali SDHI pripravke.

Ko je konec primarnih okužb (navadno sredina junija), so presledki med škropljenji lahko daljši (10-12 dni, največ 14 dni). Redno škropljenje v kasnejših obdobjih ni pomembno le zaradi varstva pred škrlupom, temveč varuje plodove tudi pred skladiščnimi boleznimi.


Jablanov škrlup povzroča lahko veliko škodo na plodovih in na listih, ker vpliva na količino in še posebej na kakovost pridelka ne samo v nasadu, ampak tudi kasneje v skladišču. Spomladi se  na mladih lističih pojavijo manjše pege olivno zelene barve. Kasneje so v času sekundarnih okužb pege na starejših listih temno zelene do rjave barve, z izrazitejšim robom. Na plodičih se znaki bolezni kažejo v obliki temnih peg pravilnih oblik, z izrazitejšim robom. Pege kasneje porjavijo in oplutenijo, ker se okužena povrhnjica se z rastjo plodičev ne more enakomerno debeliti  poka.

BIOLOGIJA

Gliva prezimi v obliki saprofitskega micelija okuženem odpadlem listju. V njem se zgodaj spomladi (konec marca), oblikujejo spolna plodišča – periteciji, v njih pa askospore, ki povzročajo primarne okužbe (pege) na listih in plodičih. Za uspešno kalitev askospor pri temperaturi od 17 do 24°C mora biti listje mokro  vsaj 18 ur, da pride do okužbe. Inkubacijska doba traja približno 10 do 14 dni. Na površini okuženih peg nato nastanejo trosi – konidiji, ki med rastno dobo povzročajo sekundarne okužbe predvsem na plodovih, pa tudi listih. Od poznega – sekundarnega škrlupa napadeni plodovi prinesejo bolezen v skladišča. Moč okužbe je odvisna od časa omočenosti listja in temperature. Nad 30 °C okužba ni več možna.