You are here

Share page with AddThis

Grenka gniloba jabolk

Sadno drevje
19.03.2020
Grenka gniloba jabolk je pogosta bolezen še posebej v intenzivnih nasadih. Posebno veliko škodo povzroča v letih z visokimi temperaturami in obilnimi padavinami. Znamenja okužbe na plodovih so sprva majhne sive, rdečkaste ali rjave pike, ki hitro preraste

Če konec avgusta pade veliko dežja, je treba opraviti dve škropljenji. Odlično učinkovitost pri zatiranju grenke gnilobe jabolk ima nov inovativen fungicid za zaščito plodov pred skladiščnimi boleznimi Geoxe® 50 WG v odmerku 0,45 kg/ha.


Grenka gniloba jabolk je pogosta bolezen še posebej v intenzivnih nasadih. Posebno veliko škodo povzroča v letih z visokimi temperaturami in obilnimi padavinami. Znamenja okužbe na plodovih so sprva majhne sive, rdečkaste ali rjave pike, ki hitro prerastejo v velike uleknjene, okrogle pege svetlo do temno rjave barve. Ko se okužba širi v notranjost ploda, se ob prečnem prerezu okuženega dela vidi stožcu podobno napredovanje gnilobe proti središču ploda. V vlažnih razmerah se na površini gnilobe oblikujejo spore rožnate barve – acervuli, ki se od središča okužbe širijo navzven v koncentričnih krogih.

BIOLOGIJA

Gliva prezimi na drevesih na mumificiranih plodovih in na lesu. Preko rastne sezone se med deževnim vremenom iz acervulov sproščajo konidiji in askospore iz peritecijev. Konidiji ob prisotnosti vode pri optimalni temperaturi (26 °C) izvajajo okužbe v že le 5 urah. Do najintenzivnejših okužb prihaja v letih.