You are here

Share page with AddThis

Želimo Vam lepe in mirne praznike

OptiTech
09.12.2020
Vsem poslovnim partnerjem in uporabnikom naših proizvodov želimo prijetne božične praznike ter srečno in uspešno novo leto 2020!

Spoštovani!
Ob izteku tega povsem drugačnega in neobičajnega leta se Vam zaposleni v podjetju Syngenta iskreno zahvaljujemo za Vaše zaupanje ter uspešno sodelovanje.

V tem času prioriteta nas kmetijcev ostaja, da poskušamo čim bolj normalno opravljati svoje poslanstvo in zagotoviti čim bolj stabilno preskrbo s hrano.

Kljub vsem oviram, ki jih pred nas postavljajo nove razmere, smo dokazali, da zmoremo! Optimizem, delavnost in želja po napredku nas ženejo naprej. Verjamemo, da bomo tudi v prihodnje skupaj uspešno premagovali izzive in našli načine za doseganje zastavljenih ciljev.
 


Želimo Vam lepe in mirne praznike, v letu 2021 pa predvsem veliko zdravja, sreče ter dobro letino!