You are here

Share page with AddThis

Kje lahko vnovčim kupon ?

OptiTech
11.01.2021
Članom kluba OptiTech pripada pri nakupu FFS ali hibridov koruze oz. pri nakupu hibridnega ječmena različni popust za zvestobo.
PODJETJE
AGRARIA d.o.o. DORNBERK Kolodvorska ul. 17 5294 Dornberk
AGRARIA KOPER z.o.o. Ul. 15 maja 17 6000 Koper
AGROHOLDING d.o.o. Ravno 12 8274 Raka
CERJAK BROD POLONA s.p. Bukošek 69 8250 Brežice
KMETIJSKA ZADRUGA BREŽICE z.o.o. Pod obzidjem 39 8250 Brežice
KMETIJSKA ZADRUGA KRŠKO, z.o.o. Rostoharjeva 88 8270 Krško
KMETIJSKA ZADRUGA SEVNICA z.o.o. Savska c. 20c 8290 Sevnica
KMETIJSKA ZADRUGA KRKA z.o.o. Šentjernejska c. 6 8000 Novo Mesto
KMETIJSKA ZADRUGA METLIKA z.o.o. Cesta XV brigade 2 8330 Metlika
KMETIJSKA ZADRUGA TREBNJE z.o.o. Stari trg 2 8210 Trebnje
TRBANC  d.o.o. Markljeva ul. 2 8000 Novo Mesto
TRS-GRO d.o.o. Goriška c. 6d 5271 Vipava
TRGOVINA KRIŽAJ d.o.o. Malo Mraševo 7a 8312 Podbočje
VINAKRAS z.o.o. SEŽANA Sejmiška pot 1a 6210 Sežana
VINSKA KLET GORIŠKA BRDA z.o.o. Zadružna c. 9 5212 Dobrovo
VINJA d.o.o. Cikuti 8 8276 Pobegi
VLADI-MIR d.o.o. Kumrovška c. 8 8259 Bizeljsko
VSEGRAD d.o.o. Dobruška vas 45 8275 Škocjan
ZRNO d.o.o. Ravno 13 8274 Raka
AGRARIA KORON d.o.o. Volčja Draga 61 b 5293 Volčja Draga
KMETIJSKA ZADRUGA RADGONA z.o.o. Partizanska c. 23 9250 Gornja Radgona
TRGOVINE MS d.o.o. Ulneška cesta 7 9240 Ljutomer
PANVITA KMETIJSTVO d.o.o. Lendavska 5 9000 Murska Sobota
ROZGON d.o.o. Kolodvorska ul. 14 9240 Ljutomer
SKZ LJUTOMER KRIŽEVCI z.o.o. Ul. Rada Pušenjaka 8 9240 Ljutomer
GORIČANKA d.o.o. Trdkova 54 9263 Kuzma
SEMENARNA LJUBLJANA d.o.o. Kolodvorska 9 1000 Ljubljana
AGROLIT d.o.o. Ljubljanska c. 12b 1270 Litija
DAVIDOV HRAM d.o.o. Loke 37 3333 Ljubno
GPZ d.o.o. Slamnikarska 1a 1230 Domžale
HMEZAD EXIM d.d. Vrečarjeva 14 3310 Žalec
JANEZ VOZELJ s.p. Velika Pirešica 5J 3310 Žalec
KMETIJSKA ZADRUGA CELJE z.o.o. Kocbekova 5 3000 Celje
KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE z.o.o. Slovenska c. 2 4207 Cerklje
KMETIJSKA ZADRUGA DOMŽALE z.o.o. Industrijska c. 15 1235 Radomlje
KMETIJSKA ZADRUGA DRETA z.o.o. Šmartno ob Dreti 28 3341 Šmartno ob Dreti
KMETIJSKA ZADRUGA MEDVODE z.o.o. Cesta ob Sori 11 1215 Medvode
KMETIJSKA ZADRUGA POLZELA z.o.o. Malteška c 52 3313  Polzela
KMETIJSKA ZADRUGA STIČNA z.o.o. Cesta II Grupe odredov 17 1295 Ivančna Gorica
KMETIJSKA ZADRUGA SAVINJSKA DOLINA  z.o.o. Hmeljarska c. 8 3312 Prebold
KMETIJSKA ZADRUGA ŠALEŠKA DOLINA z.o.o. Metleče 7 3325 Šoštnaj
KMETIJSKA ZADRUGA VRANSKO z.o.o. Vransko 59 3305 Vransko
KMETIJSKO-GOZDARSKA ZADRUGA SLOGA KRANJ z.o.o. Šuceva 27 4000 Kranj
KMETIJSKA ZADRUGA LITIJA z.o.o. Valvazorjev trg 3 1270 Litija
KMETIJSKA ZADRUGA BRASLOVČE z.o.o. Braslovče 23 3314 Braslovče
KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA ŠKOFJA LOKA z.o.o. Kidričeva c 63a 4220 Škofja Loka
MA-PROF d.o.o. Petrov trg 7 3311 Šempeter v Savinjski dolini
M-SORA d.d. Trg Svobode 2 4226 Žiri
TALT d.o.o. Ižanska c. 276 1000 Ljubljana
KMETIJSKA ZADRUGAZ GOTOVLJE z.o.o. Gotovlje 71 3310 Žalec
KMETIJSKA ZADRUGA HOČE z.o.o. Glaserjev trg 2 2311 Hoče
KMETIJSKA ZADRUGA LAŠKO z.o.o. Sevce 16a 3272 Rimske Toplice
KMETIJSKA ZADRUGA ŠENTJUR z.o.o. Cesta Leona Dobrotinška 3 3230 Šentjur
KMETIJSKA ZADRUGA ŠMARJE z.o.o. Obrtniška 2 3240 Šmarje pri Jelšah
KOROŠKA KMETIJSKO GOZDARKA ZADRUGA  z.o.o. Celjska c. 118 2380 Slovenj Gradec
STANKO VIDDOVIČ s.p. Ulica Rose Luxemburg 53 2000 Maribor
KMETIJSKA ZADRUGA RAČE z.o.o. Cesta talcev 1 2327 Rače
GN TRGOVINA BRAZDA NADA GABER s.p. Draža vas 38 3215 Loče
KMETIJSKO ZADRUGA SLOVENSKA BISTRICA z.o.o. Mariborska c. 1 2310 Slovenska Bistrica
KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA SLOVENSKE KONJICE z.o.o. Oplotniška c.1 3210 Slovenske Konjice
ENOLOG RASTKO TEMENT s.p. Plinarniška 31 2000 Maribor
MLEKARSKA ZADRUGA PTUJ z.o.o. Ormoška c. 29 2250 Ptuj
BRAZDA d.o.o. PACINJE Pacinje 16 2252 Dornava
KMETIJSKA ZADRUGA PTUJ z.o.o. Miklošičeva 12 2250 Ptuj
POLJE-DOM d.o.o. Zagrebška c. 74 2250 Ptuj
AGROPREHRANA d.o.o. Bukovci 68 2201 Markovci
RAIFFEISEN d.o.o. Industrijska 8 2230 Lenart