You are here

Share page with AddThis

Feromonske vabe

OptiTech
15.02.2019

Navodila za postavitev feromonskih vab za spremljanje populacij pokalic (odraslih osebkov strun)

S Syngentinim paketom feromonskih vab, namenjenim članom OptiTech kluba, je možno spremljati naslednje vrste:

 • Agriotes obscurus - MOTNA POKALICA
 • Agriotes lineatus - POLJSKA POKALICA
 • Agriotes sputator - SOLATNA POKALICA

Preglednica 1: Osnovne značilnosti vrst iz rodu Agriotes

VRSTA RAZŠIRJENOST IN
EKOLOŠKE KARAKTERISTIKE
OPOMBE
MOTNA POKALICA
(Agriotes obscurus L.)
Najpogostejša na travnikih in njivah.
Hrošči se v glavnem zadržujejo na površju tal in neradi letijo.
Rada ima težka tla.
Razvoj traja 4 leta.
Največ škode povzroča na koruzi, pšenici, krompirju.
POLJSKA POKALICA
(Agriotes lineatus L.)
Pogostejša na vlažnih travnikih in njivah, od nižin do visokogorja.
Hrošči se radi zadržujejo na površju tal in so slabi letalci.
Razvoj traja 3-4 leta oziroma se odvija skozi 4-5 koledarskih let.
Največ škode povzroča na koruzi, pšenici, krompirju.
SOLATNA POKALICA
(Agriotes sputator L.)
Pogosta v stepskih predelih in na gojenih rastlinskih vrstah
(koruzi, sladkorni pesi, soji, fižolu, zelju, žitih, paradižniku in v mladih vinogradih).
Hrošči se zadržujejo na površju tal  in neradi letijo.
Razvoj traja 4 leta oziroma se odvija skozi 5 koledarskih let.
Največ škode povzroča na solati in krompirju.

* Pokalice iz rodu Agriotes so večinoma aktivne ponoči ali v večernih urah. Potrebujejo visoko relativno vlažnost zraka. V primeru, da je temperatura visoka in vlažnost nizka, se skrivajo. Izjema je vrsta Agriotes ustulatus, ki se julija podnevi pojavlja na cvetovih kobulnic (Umbelliferae), kjer se dopolnilno hrani. Za predstavnike iz rodu Agriotes je značilno, da se v tleh hranijo s koreninami ali preobraženimi koreninami (gomolji, koreni idr.) različnih rastlinskih vrst in s tem povzročajo škodo skozi celo rastno dobo.

Postavitev vab

 • Vabe nastavimo konec aprila, ulov odraslih osebkov pa se spremlja 2 meseca.
 • Na vsako parcelo postavimo 3 vabe.
 • Oddaljenost med vabami na parceli naj bo minimalno 50 m, postavimo jih v obliko trikotnika (slika 1).

Slika 1: Prikaz pravile postavitve feromonskih vab

 • V zgornji del vabe (med plastična krilca) vstavimo feromon (plastična kapsula v trikotni embalaži).
 • V vsako vabo na parceli vstavimo drug feromon, kar pomeni, da so na vsaki parceli 3 vabe s tremi različnimi feromoni.
 • Postavljanje feromona v vabo opravimo z rokavicami.
 • Feromone zamenjamo po 4 tednih, tako da traja spremljanje ulova vrst Agriotes lineatus, Agriotes obscurus in Agriotes sputator skupaj 8 tednov.
 • Odčitavanje števila hroščev pokalic izvedemo vsakih 7 dni, tako da odstranimo zgornji del vabe, preštejemo hrošče, ki so se ujeli in število ulovljenih hroščev skupaj z datumom odčitavanja zabeležimo. Ulovljene hrošče odstranimo in vabo ponovno sestavimo.
 • V paketu za spremljanje populacij hroščev pokalic sta poleg 3 plastičnih vab priložena tudi po 2 feromona za posamezno vrsto: Agriotes lineatus,Agriotes sputator in Agriotes obscurus.
 • Feromone hranimo v temnem in mrzlem prostoru (najbolje v hladilniku ali zmrzovalniku).

Cena

Cena paketa (3 plastične feromonske vabe s 6 feromoni) za člane OptiTech kluba znaša 54,90 €  vključno z ddv.

Zmanjševanje škod

Cilj spremljanja pojava pokalic je ugotoviti številčnost populacij odraslih osebkov in s tem oceniti težave in škode, ki jih zaradi strun v tleh lahko pričakujemo.  Ob tem je potrebno vedeti, da lahko ena samica odloži tudi do 660 jajčec, odvisno od vrste, in da je kritično število, pri katerem že lahko pričakujemo prve škode v krompirju, 6 strun na m2.

Po pregledu in preštetju števila ulovljenih hroščev se glede uporabe ustreznih agrotehničnih ukrepov za zmanjševanje populacij škodljivcev posvetujte z našim agronomsko - svetovalni oddelkom oziroma kontaktirajte naše prodajne predstavnike na terenu.