You are here

Share page with AddThis

Družba Syngenta bo namenila dve milijardi ameriških dolarjev in v boju proti podnebnim spremembam postavlja nove cilje na področju inovacij

OptiTech
25.10.2019

Basel, Švica, 22. oktober, 2019.

  • Družba Syngenta bo v naslednjih petih letih namenila dve milijardi ameriških dolarjev za inovacije, ki so posebej usmerjene k doseganju trajnostnega kmetijstva.
  • Izvršni direktor Erik Fyrwaldv bo na svetovnem vrhu za trajnostni razvoj v New Yorku predstavil nov cilj, okviru katerega bo Syngenta vsako leto na trg lansirala dve prebojni tehnološki inovaciji.
  • Družba Syngenta namerava prepoloviti svoj ogljični odtis in s tem podpreti cilje Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah.

Družba Syngenta je danes sporočila, da bo v obdobju naslednjih petih let namenila dve milijardi ameriških dolarjev za pomoč kmetijstvu pri soočanju z vse večjimi težavami, ki jih prinašajo podnebne spremembe.

Naložba je namenjena novemu trajnostnemu cilju družbe Syngenta, v okviru katerega bo vsako leto na trg lansirala dve prebojni tehnološki inovaciji, zmanjševanju vpliva kmetijstva na podnebne spremembe, izkoriščanju svojega znanja za blaženje vplivov podnebnih sprememb in podpori pri ohranjanju prehranskega sistema znotraj mej zmogljivosti planeta.

Erik Fyrwald, izvršni direktor družbe Syngenta, je prav tako oznanil, da bo naložba v raziskave in razvoj na področju trajnostnega kmetijstva usklajena s prizadevanji za najmanj prepolovitev ogljične intenzivnosti delovanja družbe do leta 2030 za doseganje ciljev Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah. Zavezo družbe Syngenta je potrdila in podprla pobuda Science Based Targets initiative (SBTi).

»Kmetijstvo je zdaj v ospredju globalnih prizadevanj za boj proti podnebnim spremembam,« je povedal g. Fyrwald. »Družba Syngenta je odločena, da pospeši področje inovacij z iskanjem boljših in varnejših rešitev za skupne izzive, ki jih predstavljajo podnebne spremembe in upadanje biotske raznovrstnosti.«

»To niso le besede, gre za dejanje, s katerim želimo pomagati kmetijstvu pri reševanju težav, ki so posledica podnebnih sprememb, in zmanjšati globalne vrednosti emisij toplogrednih plinov v kmetijski panogi.«

Dve milijardi ameriških dolarjev bo usmerjenih v programe z jasno opredeljenimi koristmi oziroma udarne tehnologije, ki bodo omogočili preusmeritev na trajnostno kmetijstvo, npr. rabo zemljišč, zdravje tal in integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi.

 

Družba Syngenta v okviru večletnega sodelovanja z organizacijo The Nature Conservancy razvija strategije za prepoznavanje in preizkušanje novih inovacij in tehnologij, ki kmetijstvu prinašajo koristi in prispevajo k pozitivnim okoljskim rezultatom. Sodelovanje temelji na prizadevanjih za spodbujanje zdravja tal, učinkovito rabo virov in varstvo habitatov v večjih kmetijskih območjih po vsem svetu.

Sally Jewell, izvršna direktorica pri The Nature Conservancy, je dejala: »Doseganje celostne ravni ohranjanja narave zahteva drzne ukrepe zasebnega sektorja. Podjetja se vse bolj zavedajo nevarnosti podnebnih sprememb in prednosti trajnostnega razvoja, zato pozdravljamo priložnost, da prispevamo svoje znanstveno in strokovno znanje za pomoč pri preoblikovanju poslovnih praks. Naložba družbe Syngenta v inovacije je pomemben korak k prihodnosti sobivanja človeka in narave.«

Cynthia Cummis, direktorica oddelka za blaženje podnebnih sprememb v zasebnem sektorju na inštitutu World Resources Institute, enega od partnerjev pobude Science Based Targets, je dejala: »Čestitamo družbi Syngenta, da je njene cilje za zmanjšanje emisij potrdila pobuda Science Based Targets. Vodilna vloga agroživilske industrije je ključna v boju proti podnebnim spremembam in družba Syngenta z novimi cilji stopa na pot trajnostne rasti.«

Cilji so del zaveze družbe Syngenta za pospeševanje inovacij, ki so jo sprejeli na začetku leta za obravnavanje vse številčnejših izzivov, s katerimi se sooča kmetijstvo zaradi podnebnih sprememb, erozije prsti in upadanja biotske raznovrstnosti. Rezultati prizadevanj zoper te težave bodo podani in neodvisno revidirani na letni ravni. Ta objava je v veliki meri rezultat 150 avdio sej, ki so potekale po vsem svetu in s katerimi so vodilni v družbi določili prednostna področja za naložbe.