You are here

Share page with AddThis

Varstvo ogrščice pred pleveli ...

Ogrščica
31.07.2017
Z vedno bolj izpopolnjenimi metodami žlahtnjenja razvijamo sorte, ki dajejo visoke pridelke in hkrati izboljšujemo najvažnejše lastnosti, ki so pomembne tako pri sami pridelavi na polju, kakor tudi kasneje v proizvodnji olja.

Za zatiranje ozkolistnih plevelov in samoniklih žit v posevkih ogrščice priporočamo Fusilade Forte. V ogrščici ga lahko uporabljamo že v jesenskem času, po vzniku ogrščice, ko je tretji list razgrnjen,  v odmerku 0,8 l/ha za zatiranje enoletnega ozkolistnega plevela (tudi vzniklih žit) oziroma 1,5 – 2 l/ha za zatiranje večletnega ozkolistnega plevela (tudi pirnica in pesjak).             

Za dobro delovanje herbicida Fusilade Forte je pomembno, da uporabimo minimalno količino vode in dodamo močilo!
 


Opozorilo: Pri setvi je pomembno, da upoštevamo priporočene setvene norme. Pogosto se namreč srečujemo s prevelikim številom rastlin, ki nimajo prostora, da bi se primerno razrasle in zato ni pravega pridelka. Prav tako so pregosti posevki bolj nagnjeni k poleganju in bolj občutljivi na različne bolezni.