You are here

Share page with AddThis

Moč, ki zagotavlja posebne rezultate

Ogrščica
16.07.2018
Z vedno bolj izpopolnjenimi metodami žlahtnjenja razvijamo sorte, ki dajejo visoke pridelke in hkrati izboljšujemo najvažnejše lastnosti, ki so pomembne tako pri sami pridelavi na polju, kakor tudi kasneje v proizvodnji olja.

SY Cassidy
     Moč, ki zagotavlja posebne rezultate.

Značilnosti:

* nova „safecross“ genetika,
* ekstra visoki pridelki z odličnim izplenom semena in olja,
* srednje zgodnji intenziven hibrid z izredno hitrim mladostnim razvojem, 
*
stabilnost pridelka v vseh pridelovalnih razmerah,
*
robustne, razvejane, žilave rastline, tolerantne na poleganje,
*
rastline razvijejo močan koreninski sistem že jeseni, so tolerantne na nizke temperature in odlično prezimijo,
*
visoka toleranca na nožne bolezni in bolezni stebla,
*
zelo prilagodljiv hibriid glede časa setve (primeren tudi za pozne setve).

Priporočamo:
* za  profesionalno, intenzivno pridelavo in doseganje vrhunskih pridelkov,
* tudi za pridelovalce, ki se odločate za minimalno obdelavo oziroma za direktno setev,
* za setev na vseh tipih tal,
* gostota setve je 40 – 50 rastlin/m².

Ponudba vrhunskih hibridov oljne ogrščice v kombinaciji z izborom ustreznih pripravkov za varstvo rastlin zagotavlja tehnološko najbolj dovršen pristop in zagotavlja visoke pridelke in najboljši izkupiček. To vsako leto znova dokazujemo na polju, v proizvodnji in v številnih poskusih.