You are here

Share page with AddThis

Kljunotaj

Ogrščica
08.07.2020
Kljunotaje lahko zelo uspešno zatiramo z uporabo pripravka Karate Zeon v odmerku 0,15 l/ha. Hkrati z zatiranjem kljunotajev lahko v tem času uspešno zatremo tudi repičarja. Škropljenje je potrebno izvajati v večernih urah, pri tem pa moramo biti pozorni n

Ogrščični (repični) kljunotaj  - Ceutorhynchus napi Gyll
Stebelni kapusov kljunotaj - Ceutorhynchus quadrienz Panz.
Luskov (redkvin) kljunotaj - Ceutorhynchus assimilis Payk

Spomladi, po prezimitvi, ko se temperature zraka povzpnejo na 12°C, se začno pojavljati kljunotaji. Poznamo jih več vrst, najpomembnejši pa so ogrščični (repični) kljunotaj in stebelni kapusov kljunotaj ter luskov (redkvin) kljuntaj. Škodo povzročajo predvsem ličinke kljunotajev, ki se zavrtajo v steblo in vrtajo po njem, s čemer se zmanjša prevodnost vode in hranilnih snovi po rastlini. Rastline zaradi izjedenih stebel tudi značilno polegajo v otokih. Gospodarska škoda je lahko neposredna zaradi zmanjšanja pridelka na rastlino, lahko pa tudi posredna zaradi poleganja posevka. Luskov kljunotaj leže jajčeca v luske, v katerih se razvijejo ličinke, ki objedajo semena v lusku. Posledica so gluhi in prazni luski, s tem pa tudi precejšnja gospodarska škoda.

Prag škodljivosti v primeru pojava repičnega kljunotaja v času pred začetkom bujne rasti socvetja znaša povprečno dva vboda na posamezno rastlino ali  2 – 4 hroščki na 10 rastlin. Če hroščke lovimo z rumenimi posodami je prag v tem času ulov 5 hroščev na posodo na dan.

Varstvo:
Kljunotaje lahko zelo uspešno zatiramo z uporabo pripravka Karate Zeon v odmerku 0,15 l/ha. Hkrati z zatiranjem kljunotajev lahko v tem času uspešno zatremo tudi repičarja. Škropljenje je potrebno izvajati v večernih urah, pri tem pa moramo biti pozorni na prisotnost čebel oziroma o predvidenem škropljenju obvestiti čebelarje v premeru 3 km od mesta škropljenja.