You are here

Share page with AddThis

Varstvo pred strunami

Krompir
01.06.2018
Najučinkovitejši pripravek je FORCE 1,5 G ki deluje hlapno, kontaktno in želodčno na

Ličinke hroščev pokalic so dobile ime strune zaradi tega, ker je njihovo telo podolgovato, močno hitinizirano in trdo kot kos palice. Strune so bledo rumene ali slamnato rumene barve. Dolžina njihovega telesa je, odvisno od vrste in starosti, 15 do 35 mm. Razvoj hroščev pokalic traja 3 do 5 let. Škodo povzročijo ličinke od začetka drugega leta razvoja naprej. Največ strun je vedno na travnikih, pašnikih, deteljinah in žitu. Ker so to rastline z gostim sklopom, jim tudi večje število strun ne povzroča posebne škode. Tem bolj pa so lahko prizadete rastline z redkim sklopom, kakor so okopavine. Strune so povsem prilagojene na življenje v tleh. Tam se gibljejo v različnih smereh, pri čemer so navpična gibanja posledica spremembe talne vlage in toplote, pa tudi iskanja hrane in mesta za levitve. Prezimijo navadno v globljih plasteh. Spomladi se pomaknejo proti površju, nato se poleti spet umaknejo v nekoliko globlje plasti, po deževnih obdobjih spet višje in naposled se jeseni spet umaknejo globlje na prezimovanje. Na krompirju se strune zavrtavajo v gomolje in tako povzročijo veliko škodo. Za razliko od nekaterih pomembnih poljščin (npr. koruza) strune pri krompirju povzročijo glavno škodo pozno v rastni sezoni. Zato je varstvo pred strunami v krompirju specifično in zahtevno. Gibanje strun v tleh ter povzročanje škod pozno v rastni dobi so vzrok, da se težko doseže, da bi bil uporabljeni insekticid ob pravem času na mestu, ko in kjer je potrebno varovati nasad krompirja oz. gomolje pred strunami.

Strune v zadnjih letih povzročajo vse večje škode in je nemogoče zatreti zgolj z enim ukrepom uporabe insekticida. Pristop k reševanju te problematike mora celostno zajemati več ukrepov, saj le tako lahko pričakujemo, da se bo populacija v naslednjih letih zmanjšala pod prag škodljivosti. Pri zagotavljanju zmanjševanja škode zaradi strun je pomembno zagotoviti dovolj širok kolobar, uporabljati talne insekticide v kulturah, kjer je to dovoljeno, zatirati travne plevele (ki so osnovna hrana strun) in se izogibati preoravanju travnih površin za pridelavo krompirja in vrtnin. Pri varstvu krompirja se z uporabo insekticidov lahko zelo učinkovito ubranimo škode, ki nastane v prvem obdobju rasti (nekje do konca poletja), vendar se zaradi trajanja delovanja insekticida lahko pozno v rastni dobi napad ponovi.

Varstvo
Za zatiranje strun in drugih talnih škodljivcev je dovoljena uporaba insekticida Force v krompirju v odmerku 5 kg/ha v času saditve krompirja s posebnimi napravami za aplikacijo granul. Zaradi specifičnega parnega načina delovanja moramo doseči enakomerno porazdelitev v območju delovanja