You are here

Varstvo pred krompirjevo plesnijo

Krompir
03.06.2021
CARIAL Flex – NOV fungicid za varstvo krompirja pred krompirjevo plesnijo. Kombinacija 2 izjemnih aktivnih snovi,ki se odlično dopolnjujeta pri zatiranju krompirjeve plesni

Puščice kažejo mesto delovanja mandipropamida in cimoksanila v razvojnem krogu krompirjeve plesni Phytophthora infestans

Poleg osnovnih strategij varstva pred pleveli, boleznimi in škodljivci, smo v letošnjem letu uvedli novosti v ponudbi pripravkov. CARIAL® Flex je nova kombinacija, ki pomaga pridelovalcem krompirja v težkih letih pri zatiranju prvih primarnih okužb.

Zakaj uporabljati CARIAL® Flex ?

  • je odlična kombinacija dveh akrivnih snovi različnima načinoma delovanja na krompirjevo plesen,
     
  •  nova kombinacija, ki pomaga pridelovalcem krompirja v težkih letih pri zatiranju prvih primarnih okužb,
     
  •  lahko vključi v vse programe varstva, je odličen mix partner s kurativnim delovanjem na krompirjevo plesen do 48 ur po infekciji,
     
  • CARIAL® Flex je odličen proizvod za antirezistentno strategijo varstva krompirja pred krompirjevo plesnijo.