You are here

Share page with AddThis

Listne uši

Krompir
13.03.2020
Za varstvo pred listnimi ušmi so na voljo nekateri pripravki za zatiranje koloradskega hrošča. Syngenta priporoča uporabo insekticida Karate Zeon 5 SC v odmerku 150 ml/ha.

Za zatiranje listnih uši se odločimo, ko je prag škodljivosti presežen in to je povprečno 50 uši na nepopolno razvitem sestavljenem listu. Za varstvo pred listnimi ušmi so na voljo nekateri pripravki za zatiranje koloradskega hrošča. Syngenta priporoča uporabo insekticida Karate Zeon® 5 SC v odmerku 150 ml/ha.


So zelo pomemben škodljivec, še posebej pri pridelavi semenskega krompirja, saj prenašajo viruse. Na krompirju je predvsem pet vrst listnih uši: siva breskova uš (Myzus persicae), krhlikina uš (Aphis nasturtii), grahova uš (Aulacorthum solani), zeleno lisasta krompirjeva uš (Macrosiphum euphorbiae) in šalotkina uš (Myzus ascalonicus). Vse te vrste prenašajo viruse Y, A, S in M, še posebej nevarna je siva breskova uš, ki prenaša virus zvijanja krompirjevih listov (Potato leafroll virus - PLRV).

Biologija

Listne uši so velike od 1,2 do 3,5 mm, nekatere vrste zrastejo tudi do 7 mm. Uši se zadržujejo predvsem na spodnji listni strani, z vbadanjem v listno maso in sesanjem sokov povzročajo njihovo gubanje, izločajo pa tudi medeno roso. Prezimovanje večine vrst listnih uši je povezano z zimskim gostiteljem, ki je navadno lesnata rastlina, spomladi pa preletijo na drugotne zelnate ali lesnate gostitelje. Krompir prave listne uši množično naselijo na začetku junija.