You are here

Share page with AddThis

Črna listna pegavost

Krompir
03.06.2019
Ko se pričakujejo ugodni pogoji za razvoj črne listne pegavosti, se varstvo izvaja preventivno. Najboljša izbira je ORTIVA®.

Opis in prepoznavanje
Alternarija je druga najbolj razširjena bolezen krompirja, ki predstavlja vedno večjo težavo. Pogosto se pojavlja v obdobjih izmeničnega suhega in vlažnega vremena. Pojavlja se v obliki peg na spodnjih listih. Pege imajo premer 2–3 mm in ostre robove, po čemer se ločujejo od zdravega tkiva. Pege sčasoma porjavijo in počrnijo, znotraj njih pa so vidni koncentrični krogi, po katerih lahko prepoznamo bolezen. Listi se na koncu posušijo, a kljub temu ostanejo na steblu. Pege se lahko pojavijo tudi na gomoljih in so jasno ločene od zdravega tkiva.

Biologija povzročiteljev alternarije na krompirju
Alternarija je gliva, ki prezimi na okuženih rastlinskih ostankih iz prejšnjega leta, zlasti ob milejših zimah. V optimalnih vremenskih razmerah, ko so temperature od 20 do 25 °C in je v zraku visoka vlažnost s pogostim kratkotrajnim deževjem, se bolezen širi z okuženih na zdrave rastline. Z nadzemnih delov rastlin dež spira konidije gliv do gomoljev, na katerih lahko prav tako nastane škoda, zato je glavni cilj pridelovalcev zaščititi list.

Zaščita pred alternarijo na krompirju
Zdrav material za sajenje, tolerantne sorte in kolobarjenje pomagajo pri preventivi pred črno listno pegavostjo. Ko se pričakujejo ugodni pogoji za razvoj črne listne pegavosti, se varstvo izvaja preventivno. Najboljša izbira je ORTIVA®. Čas prvega in najvažnejšega škropljenja proti Črni listni pegavosti je potrebno opraviti 6 tednov po vzniku, torej v času cvetenja.

Priporočilo:
azoksistrobin poleg učinkovitosti na Alternaria solani prinaša tudi:
- fiziotonični efekt
- boljše izkoriščanje hranil, vode in CO2,
- greening efekt, listna masa ostaja tudi do 3 tedne dlje fotosintetsko aktivna.