Zavarujte koruzo pred talnimi škodljivci | Syngenta | Slovenija

You are here

Varstvo pred talnimi škodljivci

Koruza
24.01.2022

V pridelavi poljščin, predvsem koruze, v zadnjih letih beležimo vedno večje in pogostejše škode, ki jo povzročajo talni škodljivci. Če so bile še pred letom ali dvema najpogostejše in najnevarnejše strune, moramo danes govoriti tudi o vse večji nevarnosti koruznega hrošča.


Ob visokih populacijah strun v tleh je zagotovo eden najpomembnejših in tudi najučinkovitejših ukrepov uporaba talnega insekticida. V Sloveniji je za ta namen registriran pripravek Force 1,5 G. Talni insekticid Force 1,5 G je pokazal dobre rezultate tako v poskusih kakor v široki praksi pridelave koruze. Pripravek zanesljivo zmanjšuje številčnosti strun, hkrati pa zagotavlja tudi učinkovito varstvo pred ličinkami koruznega hrošča.

o škode, ki jih povzročajo ličinke koruznega hrošča (Diabrotica v. virgifera Le Conte). Škode se iz leta v leto pojavljajo na večjem številu njiv v vse večjem obsegu. Zaradi objedenega koreninskega sistema koruze je ovirana oskrba rastlin z vodo in hranili, rastline polegajo, kar je še izraziteje po močnejših neurjih in vetrovih. Spravilo je oteženo, pridelki manjši. Dodatno škodo lahko naredijo tudi odrasli hrošči: z objedanjem svile povzročajo gluhost storžev, obžirajo tudi liste in zrnje.

Škodljivec je izjemno prilagodljiv različnim pridelovalnim razmeram ter zaradi tega zelo nepredvidljiv in še toliko bolj nevaren. Zato je priporočljivo izvajati ukrepe, s katerimi preprečujemo naraščanje njegove populacije.

Na kmetijah, kjer zaradi različnih razlogov kolobarja ni mogoče upoštevati in na isti površini koruza sledi koruzi, pa je najbolj učinkovit ukrep aplikacija talnega insekticida ob setvi. Z uporabo pripravka Force 1,5 G, ki je trenutno edini talni insekticid, registriran za obvladovanje širjenja koruznega hrošča, lahko občutno zmanjšamo škode, ki jih le-ta povzroča, poleg tega pa zanesljivo zmanjšujemo tudi populacije strun (kar je opisano v prvem delu prispevka).

Aktivna snov v pripravku Force 1,5 G je teflutrin, ki se v stiku z vlago v tleh uplini in se postopoma sprošča (0,5 do 2 % dnevno), zaradi česar zagotavlja dolgotrajno delovanje. Aktivna snov se zelo slabo raztaplja v vodi, se ne spira v globino, temveč ostaja v območju aplikacije. Se ne vnaša v rastlino (ni sistemik), zato tudi ni ostankov v rastlinah.

Force 1,5 G je insekticid v granulirani obliki, uporablja se ob setvi koruze, samo v vrste, v odmerku 93,3 g sredstva na 100 dolžinskih metrov. Sejalnice morajo biti opremljene z dozatorji za mikrogranulate.

Maksimalno delovanje pripravka zagotovimo z dobro aplikacijo: Force 1,5 G mora biti apliciran enakomerno po celotni površini setvene brazde in dobro zadelan oz. stisnjen v tla. Prav tako je pomembna primerna globina setve. Aktivna snov se sprošča v radiusu 5 cm od mikrogranul, zato priporočamo setev oziroma odlaganje insekticida na globino največ 5 cm. V tem primeru bodo mlade rastlinice najbolj učinkovito zavarovane pred škodljivci.