You are here

Share page with AddThis

Tretirano seme

Koruza
12.07.2020
Za varno uporabo tretiranega semena vedno upoštevajte pravila dobre prakse.

Za varno uporabo tretiranega semena vedno upoštevajte pravila dobre prakse
DA
• Vselej preberite etiketo na vreči s semeni, saj navaja pomembne informacije o varni uporabi.
• Tretirana semena shranjujte na varnem mestu zunaj dosega otrok in živali.
• Vreče s semeni premikajte nežno, da preprečite njihovo obrabo.
• Na pnevmatskih preciznih sejalnicah uporabljajte deflektorje zraka.
• Pri čiščenju opreme upoštevajte varnostno razdaljo od vodnih virov.
• Pri rokovanju s tretiranimi semeni ali čiščenju sejalnice vselej uporabljajte priporočeno osebno varovalno opremo.
• Pri polnjenju nasipnice sejalnice vreče s semeni praznite tako, da vam bo veter pihal v hrbet.
• Po rokovanju s tretiranimi semeni se umijte in operite varovalno opremo.
•  Osebno varovalno opremo vselej zavrzite skladno z lokalnimi pravili in predpisi.

NE

• Nikoli ne dvigujte sejalnice, ko je sistem za dovajanje semen vklopljen. Vedno ga izklopite na koncu redi.
• Delcev z dna vreče s semeni ne polnite v sejalnico.
• Umazanega kombinezona, rokavic in druge osebne varovalne opreme ne nosite in ne puščajte v avtomobilu.
• Uporabljene osebne varovalne opreme ne puščajte na mestih, kjer lahko z njo pridejo v stik otroci, živali in drugi.