You are here

Tretirano seme

Koruza
02.07.2021
Za varno uporabo tretiranega semena vedno upoštevajte pravila dobre prakse.

Za varno uporabo tretiranega semena vedno upoštevajte pravila dobre prakse
DA
• Vselej preberite etiketo na vreči s semeni, saj navaja pomembne informacije o varni uporabi.
• Tretirana semena shranjujte na varnem mestu zunaj dosega otrok in živali.
• Vreče s semeni premikajte nežno, da preprečite njihovo obrabo.
• Na pnevmatskih preciznih sejalnicah uporabljajte deflektorje zraka.
• Pri čiščenju opreme upoštevajte varnostno razdaljo od vodnih virov.
• Pri rokovanju s tretiranimi semeni ali čiščenju sejalnice vselej uporabljajte priporočeno osebno varovalno opremo.
• Pri polnjenju nasipnice sejalnice vreče s semeni praznite tako, da vam bo veter pihal v hrbet.
• Po rokovanju s tretiranimi semeni se umijte in operite varovalno opremo.
•  Osebno varovalno opremo vselej zavrzite skladno z lokalnimi pravili in predpisi.

NE

• Nikoli ne dvigujte sejalnice, ko je sistem za dovajanje semen vklopljen. Vedno ga izklopite na koncu redi.
• Delcev z dna vreče s semeni ne polnite v sejalnico.
• Umazanega kombinezona, rokavic in druge osebne varovalne opreme ne nosite in ne puščajte v avtomobilu.
• Uporabljene osebne varovalne opreme ne puščajte na mestih, kjer lahko z njo pridejo v stik otroci, živali in drugi.