You are here

Share page with AddThis

Superior tretiranje

Koruza
07.01.2021
Superior tretiranje zagotavlja superiorno varstvo vznikajočih rastlinic pred boleznimi, škodljivci inpticami, ker vsebuje fungicid, insekticid FORCE®,nanesen na seme, in dodatno odvračalo.

Svojemu posevku koruze zagotovite najboljši start!

Superior tretiranje zagotavlja superiorno varstvo vznikajočih rastlinic pred boleznimi, škodljivci in pticami, ker vsebuje fungicid, insekticid FORCE®, nanesen na seme, in dodatno odvračalo.

• Preprečuje zgodnje napade talnih škodljivcev, predvsem strun.
• Seme in vznikle rastline varuje pred pticami.
• Insekticid, nanesen na seme, se nahaja v mikrokapsulah, kar omogoča postopno sproščanje 
  aktivne snovi v tla, s tem pa varstvo skozi celotno fazo kalitve in vznika.
• Deluje kontaktno in v plinski fazi ter preprečuje, da bi škodljivec zagrizel v kalečo rastlinico.
• Ugoden vpliv na vznikajoče rastline - boljši vznik, hitrejši mladostni razvoj.
• Varno za seme – tudi po 12 mesecih skladiščenja seme ohrani kalivost in energijo kaljenja.

Ne pozabi!
Pri rokovanju s tretiranimi semeni vselej uporabljamo osebno varovalno opremo (rokavice, dihalno masko, zaščitna očala)