You are here

Share page with AddThis

Prikaz rezultatov v koruzi

Koruza
17.06.2020

Lahko rečemo, da je tretjina vegetacije koruze že za nami. Letošnje leto smo po sušnem zimskem obdobju bili priča hitrim in enakomernim vznikom koruze.  Sklopi so bili enakomerni in dobri. Sledilo je obdobje hladnega vremena, ki pravzaprav traja še sedaj. Hladnejše vreme že samo po sebi negativno vpliva na razvoj koruze, v primeru slabše strukturnih, zbitih, tudi kislih tal pa se slabša tudi dostopnost hranil, predvsem fosforja, kar se kaže v značilnem vijoličastem obarvanju rastlin in zastoju v rasti..

Večina posevkov koruze praktično „spi“ v stadiju 3 do 5. listov, to pa je tudi najbolj kritičen čas, ko lahko strune naredijo precejšnjo škodo. Opaziti je bilo tudi veliko poškodb zaradi sovk.

Treba je izpostaviti, da so populacije strun ponekod izjemno visoke, najdemo tudi po 3 strune na rastlino, kar pomeni tudi 20 ali več strun/m2. Če vemo, da pri koruzi zaznamo prve gospodarske škode že pri pojavu 1 – 2 struni/m2, lahko zaključimo, da v takih razmerah, tudi če je bilo posejano tretirano seme, to ne more zagotoviti zadostnega varstva.  Na to, seveda opozarjamo tudi na naših zimskih predavanjih.

Kaj v bodoče? Setev tretiranega semena naj postane stalnica. Tam, kjer pa ste imeli vsaj enkrat v prejšnjih letih težave s strunami, dodajte ob setvi še talni insekticid Force 1,5 G. Uporaba le-tega tudi pri močnejšem pritisku talnih škodljivcev preverjeno ohrani za 30 ali več % boljše sklope, poleg tega pa pomaga zmanjševati številčnost populacij v naslednjih sezonah.

Želel bi izpostaviti pozitivne odzive številnih pridelovalcev, ki so izbrali Syngenta hibride. Visoka kakovost semena in Superior tretiranje sta pokazala svoje prednosti: enakomeren vznik, zgodnje varstvo pred škodljivci in povečana vitalnost mladih rastlinic so po večini zagotovili robustnejši mladostni razvoj in dobro napredovanje posevkov - tudi v letošnjih neugodnih in hladnih pomladnih razmerah.