You are here

Share page with AddThis

POWERCELL™

Koruza
04.02.2019
Moderna genetika za najboljše rezultate.

Moderna genetika za najboljše rezultate.

Nova generacija hibridov družbe Syngenta, ki zagotavlja več mleka iz osnovne krme zaradi:

• genetsko fiksirane superiorne prebavljivosti celičnih sten,
• zmanjšane olesenitve rastlinskih stebel, kar povečuje možnost prilagajanja časa siliranja,
• višje koncentracije energije v rastlinah,
• višje vsebnosti sladkorjev, kar povečuje konzumacijo krme.

Ker je taka krma izredno primerna za prežvekovalce, zmanjšuje tveganje pojava acidoz v vampu in zagotavlja boljše zdravstveno stanje živali.

POWERCELLTM je blagovnaznamka, ki označuje hibride koruze, namenjene pridelavi nadstandardno kakovostne silaže.