You are here

Share page with AddThis

POWERCELL

Koruza
05.01.2021
Moderna genetika za najboljše rezultate.

Moderna genetika za najboljše rezultate.

Nova generacija hibridov družbe Syngenta, ki zagotavlja več mleka iz osnovne krme zaradi:

• genetsko fiksirane superiorne prebavljivosti celičnih sten,
• zmanjšane olesenitve rastlinskih stebel, kar povečuje možnost prilagajanja časa siliranja,
• višje koncentracije energije v rastlinah,
• višje vsebnosti sladkorjev, kar povečuje konzumacijo krme.

Ker je taka krma izredno primerna za prežvekovalce, zmanjšuje tveganje pojava acidoz v vampu in zagotavlja boljše zdravstveno stanje živali.

POWERCELL je blagovnaznamka, ki označuje hibride koruze, namenjene pridelavi nadstandardno kakovostne silaže.