Koruzni hrošč

Koruza
Force 1.5 G Parni ščit pred škodljivci

Hrošč je rumeno zelene barve s črnima progama bočno vzdolž pokrovk. Telo je široko 2 do 3 mm, dolgo pa od 4,2 do okoli 7 mm. Za odrasle oblike je značilen spolni dimorfizem, ki se kaže v dolžini tipalnic, obarvanosti pokrovk in velikosti zadka, ki je pri samicah nekoliko večji. Tipalnice so nitaste in sestavljene iz enega daljšega, dveh krajših in osmih daljših členov. Pri samcih so tipalnice nekoliko daljše. Samica ima vzdolžno črto na vsaki pokrovki. Pri samcih sta črti razširjeni, nepravilno oblikovani in pokrivata večji del osnovne barve pokrovk. Ličinka je tanka in podolgovata. Je bele barve, s temno glavo. Odrasla je dolga okrog 13 mm.

Koruzni hrošč ima na leto eno generacijo, prezimi pa v obliki jajčec, odloženih v tla, največkrat v koruzišča, v globini 10 - 30 cm, včasih tudi globlje. Iz jajčec se v drugi dekadi maja začnejo izlegati ličinke; izleganje traja do konca junija. Izlegle, ličinke si takoj iščejo hrano - koruzne korenine. Večina izleženih ličink živi 15 cm globoko. Blizu površja tal se ličinke zabubijo. Največji delež bub je v globini 5 cm. Stadij bube traja približno 1 teden. Iz bube se izležejo hrošči. Hroščki se pojavijo zgodaj poleti, največ se jih pojavi med cvetenjem koruze. Hroščki se prehranjujejo na koruznih listih, svili, cvetnem prahu in koruznem zrnju. Kmalu po pojavu hroščkov se leti začnejo ploditi. Oplojene samice se zavlečejo skozi razpoke v tla, da tam odložijo jajčeca. Samice odložijo v tla okoli 400, včasih tudi do 1000 jajčec. 

Priporočeno varstvo
Najpomembnejši ukrep za preprečevanje širjenja koruznega hrošča in povzročanja gospodarske škode, ki lahko nastane zaradi njega, je ustrezen kolobar. Na njegovo populacijsko gostoto pa lahko vplivamo tudi z drugimi agrotehničnimi ukrepi (uničevanje plevelov in samonikle koruze, obdelava tal, gnojenje ...) ter s kemičnim načinom varstva rastlin. Kemično zatiranje je omejeno na uporabo talnega insekticida Force 1,5 G, ki ga ob setvi apliciramo v vrste s posebnimi depozitorji. Force 1,5 G je insekticid v granulirani obliki, namenjen za zatiranje širokega spektra talnih škodljivcev, kot so strune, koruzni hrošč, ogrci ... Namenjen je za uporabo na površinah, kjer pričakujemo pojav talnih škodljivcev, še posebej v primeru setve koruze na koruzo, po ozelenitvah ter na preoranih deteljiščih in traviščih. Uporabimo ga v odmerku 7 kg/ha.