You are here

Share page with AddThis

Naši cilji in vrednote

Podjetje Syngenta je vodilna svetovna družba na področju kmetijske dejavnosti. 
Zavezano je trajnostnemu kmetijstvu, t.j. kmetovanju z mislijo na prihodnje generacije. K temu pripomore na več načinov, na primer s samim večanjem pridelave na podlagi inovativnih raziskav in novih tehnologij.

Družba izdeluje dve glavni vrsti izdelkov: seme in sredstva za varstvo rastlin in semena. Ti kmetovalcem po vsem svetu pomagajo izboljšati kakovost in povečati količino pridelka. V naslednjih 20 letih se bo populacija v svetu povečala še za približno dve milijardi ljudi, hkrati pa se bo povečalo tudi povpraševanje po hrani z višjo hranilno vrednostjo;

V številnih predelih sveta je obdelovalnih površin in vode vse manj in manj. Naše prihodnje generacije bodo zato morale pridelati znatno večje količine hrane in krme za živali z naravnimi viri, ki so na voljo. Hkrati bo potrebno nadaljevati pridelavo vlaknin, kot je bombaž, in pridelek za uporabo in izdelavo goriva, kot je bioetanol. Kmetijstvo si mora vedno bolj prizadevati tudi za varovanje okolja. Zmanjševati je potrebno »toplogredne pline« in obenem zaščititi naravni biotop pred spreminjanjem v obdelovalne površine. Vse to pomeni, da morajo kmetovalci količino pridelka na poljih povečati. Pri tem vsem tem PA imajo ključno vlogo Syngentini izdelki.

Prebujamo moč rastlin
Družba Syngenta je bila ustanovljena leta 2000, vendar ima več desetletne izkušnje pri delu z rastlinami. Naši znanstveniki po vsem svetu se srečujejo z različnimi vrstami rastlin in krajevnimi razmerami. Svoje znanje, opažanja in izkušnje delijo s kmetovalci. V Syngenti razumemo biologijo rastlin in pomagamo prebuditi njihov potencial; to dokazujejo obilnejše žetve, trgatve in močnejša semena.

Manjšim kmetovalcem omogočamo, da vsako leto zasejejo dodatni pridelek, izboljšajo prehrano ljudi in povečajo svoj prihodek. Prebujanje moči rastlin je cilj naše družbe, dosegamo pa ga z upoštevanjem vrednot, kot so inovativnost, intenzivnost, zdravje in storilnost. Inovativnost pomeni, da vselej iščemo boljšo pot. Pionirske zamisli v znanosti in poslovanju spreminjamo v nove rešitve. To dosegamo s spodbujanjem ustvarjalnosti zaposlenih in tesnim sodelovanjem s uporabniki naših izdelkov.

Intenzivnost predstavlja pristop »zmorem«: posvečanje pozornosti zanosu in energiji. Tovrstni pristop nam omogoča sklepanje novih partnerstev, ki zagotavljajo zmagovito prednost.

Vrednota zdravja je tista, ki pripomore k kakovosti življenja. Predstavlja naše globoko spoštovanje narave in okolja ter prizadevanje za sproščanje življenjske sile in zmožnosti naših zaposlenih.

Storilnost predstavlja zagotavljanje visoko kakovostnih rezultatov in doseganje najvišjih standardov: graditev varnega in moralnega podjetja, ki izpolnjuje svoje obljube.

Te vrednote vodijo naše vedenje in dejanja pri igranju družbene vloge ter graditvi odličnega podjetja. Naši prvovrstni znanstveniki zagotavljajo reden dotok inovacij. Z navzočnostjo po vsem svetu in izkušnjami zagotavljamo rešitve po meri, ki so uspešne zaradi naše predanosti sodelovanju s strankami.

Vse to nam pomaga pri uspešnem reševanju prihodnjih izzivov v kmetijstvu.