NARAVNI VIR DUŠIKA

Koruza
Za nekatere je samo zrak. Za nas je tudi vir dušika

Učinkovit in okolju prijazen dodatni vir dušika.

Biostimulator na osnovi endofitnih bakterij Azotobacter salinestris CECT 9690. Bakterije vežejo dušik iz zraka, ga pretvorijo v amonij, ki ga rastlina zlahka uporabi.

Naravna fiksacija dušika dopolnjuje standardne prakse gnojenja in zagotavlja pridelek ter kakovost na trajnosten način ter pomaga blažiti visoke stroške nabave gnojil.

  • VIXERAN dovoljuje zmanjšanje odmerkov dušika oziroma zapolnjuje vrzeli med potrebo posevka in razpoložljivim dušikom v tleh.
  • VIXERAN je idealen za uporabo v številnih posevkih, še posebej v žitih in koruzi.
  • VIXERAN je združljiv z večino fitofarmacevtskih sredstev (razen z izdelki alkalne reakcije in bakrenimi pripravki), zato ga je mogoče kombinirati z drugimi aplikacijami.

UPORABA V KORUZI
od 2 - 6 listov koruze, odmerek 50 g/ha
UPORABA V ŽITIH

razraščanje - začetek kolenčenja (T1), odmerek 50 g/ha