Kupon ugodnosti

Vrednostni kupon so unovčljivi do datuma označenega na kuponu. S vrednostnim kuponom lahko član kluba OptiTech ob enkratnem nakupu fitofarmacevtskih sredstev, hibridov koruze ali hibridnega ječmena družbe Syngenta Agro d. o. o., ki so navedeni na kuponu, v skupni vrednosti, uveljavi popus. V znesek skupne vrednosti se ne všteje davek na dodano vrednost.

Popust je možno uveljavljati le pod sledečimi pogoji:

Ob unovčitvi je potrebno original kupona ugodnosti izročiti trgovcu.

Kupon je unovčljiv le v trgovinah v Sloveniji, s katerimi ima družba Syngenta Agro d. o. o. sklenjen dogovor (seznam trgovin je objavljen na www.syngenta.si). Kupon je mogoče unovčiti tako, da se članu kluba OptiTech vrednost kupona prizna le v primeru, če ob enkratnem nakupu kupi izdelek,  (FF, hibridi koruze ali hibridni ječmen).

Vrednost kupona se prizna izključno ob nakupu izdelkov Syngenta Agro do.o. Ob unovčitvi kupona vas prosimo, da na to opozorite pri blagajni skupaj z izbranim fitofarmacevtskim sredstvom, hibridom koruze ali hibridnim ječmenom družbe Syngenta Agro d. o. o. in kupon izročite trgovcu. Kupon je možno unovčiti le enkrat.

Vrednostnega kupona ni mogoče zamenjati za gotovino ali ga prenesti na drugo osebo. Kuponi in vrednosti kuponov se med seboj ne seštevajo in se izključujejo z drugimi kuponi za popust ali akcijskimi ponudbami. Pri posameznem nakupu je mogoče unovčiti le en kupon. 

Fitofarmacevtska sredstva, hibride koruze ali hibridni ječmen, ki jih član kluba OptiTech kupi na podlagi tega kupona s popustom, je prepovedano prodajati naprej in jih lahko konkreten član kluba OptiTech uporabi izključno za potrebe lastnega kmetijskega gospodarstva na kmetijskih zemljiščih, ki jih član kluba OptiTech obdeluje.

Postopek pridobitve vrednostnega kupona: 

Do 5. 10. 2023 nam pošljete kopije računov za fitofarmacevtska sredstva, seme hibridov ječmena in seme hibridov koruze družbe Syngenta, ki ste jih kupili v letu 2023. Računi morajo vsebovati ime, priimek in naslov člana/ice kluba OptiTech. Prosimo vas, da na kopijah računa zatemnite oz. zakrijete konkurenčne proizvode in hibride. Na računu naj bodo vidni le proizvodi podjetja Syngenta Agro d.o.o.

Članu kluba OptiTech pripada na skupno vrednost nakupov popust za zvestobo, ki se obračuna na osnovi povprečnih maloprodajnih cen brez DDV-ja in lestvice, ki je določena. Upoštevali bomo le račune, ki bodo prispeli do predpisanega roka.

Popust za zvestobo vam bomo izplačali v obliki bona zvestobe, ki Vam ga bomo poslali do 30. 10. 2023. Vrednostni kuponi so unovčljiv v prodajalnah, navedenih na hrbtni strani bona do 30. 11. 2023. Kuponi so unovčljivi ob enkratnem nakupu proizvodov podjetja Syngenta Agro d. o. o. Popust je možno uveljavljati le na način in pod pogoji, ki so navedenimi na hrbtni strani vsakega kupona.

Za vse dodatne informacije kontaktirajte prodajne predstavnike našega podjetja.