Vrednostni kupon | Syngenta | Slovenija

You are here

Kupon ugodnosti

Vrednostni kupon so unovčljivi do datuma označenega na kuponu. S vrednostnim kuponom lahko član kluba OptiTech ob enkratnem nakupu fitofarmacevtskih sredstev, hibridov koruze ali hibridnega ječmena družbe Syngenta Agro d. o. o., ki so navedeni na kuponu, v skupni vrednosti, uveljavi popus. V znesek skupne vrednosti se ne všteje davek na dodano vrednost.

Vrednostni kupon je veljaven pod pogojem, da so na njem izpolnjene vse rubrike. Popust je možno uveljavljati le pod sledečimi pogoji:

Veljaven kupon ugodnosti lahko unovči član kluba OptiTech, ki je naveden na kuponu, ob predložitvi članske izkaznice kluba OptiTech, katere številka se ujema s številko člana kluba OptiTech, navedeno na kuponu. Ob unovčitvi je potrebno original kupona ugodnosti izročiti trgovcu.

Kupon je unovčljiv le v trgovinah v Sloveniji, s katerimi ima družba Syngenta Agro d. o. o. sklenjen dogovor (seznam trgovin je objavljen na www.syngenta.si). Kupon je mogoče unovčiti tako, da se članu kluba OptiTech vrednost kupona prizna le v primeru, če ob enkratnem nakupu kupi izdelek, označen na kuponu (FF ali hibridi koruze ) najmanj v količini (l / kg / št. vreč), ki je navedena na kuponu kot minimalna količina.

Vrednost kupona se prizna izključno ob nakupu izdelkov, ki so navedeni na kuponu. Ob unovčitvi kupona vas prosimo, da na to opozorite pri blagajni skupaj z izbranim fitofarmacevtskim sredstvom, hibridom koruze ali hibridnim ječmenom družbe Syngenta Agro d. o. o. in kupon izročite trgovcu. Kupon je možno unovčiti le enkrat.

Vrednostnega kupona ni mogoče zamenjati za gotovino ali ga prenesti na drugo osebo. Kuponi in vrednosti kuponov se med seboj ne seštevajo in se izključujejo z drugimi kuponi za popust ali akcijskimi ponudbami. Pri posameznem nakupu je mogoče unovčiti le en kupon. Kupon ugodnosti ni veljaven, če so na njem prečrtani ali popravljeni OptiTech številka člana, številka kupona, podatki prodajnega predstavnika, oznaka izdelka, količina ali število vreč.

Fitofarmacevtska sredstva, hibride koruze ali hibridni ječmen, ki jih član kluba OptiTech kupi na podlagi tega kupona s popustom, je prepovedano prodajati naprej in jih lahko konkreten član kluba OptiTech uporabi izključno za potrebe lastnega kmetijskega gospodarstva na kmetijskih zemljiščih, ki jih član kluba OptiTech obdeluje.