You are here

Katalogi za seme in varstvo rastlin 2021

Zakaj verjeti našim priporočilom:

Imamo ekipo vrhunsko izobraženih in usposobljenih strokovnjakov, ki lahko vedno nudijo najkvalitetnejšo informacijo in rešijo še tako zahteven problem v proizvodnji.
Vsako leto v okviru OptiTech poskusov iščemo nove najboljše tehnološke rešitve, ki bodo jutri zagotavljale boljše pridelke, varno okolje in višje prihodke naših uporabnikov.
Smo vedno na voljo ljudem, kadar nas potrebujejo in z nasvetom vedno v skladu z dobro kmetijsko prakso pomagamo pridelovalcem do boljšega in kakovostnejšega pridelka.

Želimo vam veliko uspeha v novi pridelovalni sezoni. V kolikor potrebujete dodatne informacije, nas pokličite.

Vaš Syngenta team

S predanim delom, z razvojem ter s številnimi raziskavami in poskusi Vam že leta skušamo zagotavljati najboljšo genetiko in sredstva za varstvo rastlin. Vse z namenom, da bodo Vaši pridelki čim višji, čim bolj zanesljivi, čim bolj kakovostni.

Izbor hibridov

Koruza je najbolj zastopana kultura na naših poljih. Kljub temu, da ekonomika...

V brošuri, ki je pred Vami, so zbrani vsi pripravki družbe Syngenta, namenjeni varstvu poljščin pred boleznimi, škodljivci in pleveli, ki so trenutno v prodaji na slovenskem tržišču. Verjamemo, da Vam bodo podatki v veliko pomoč pri izbiri prave rešitve.

Varstvo poljščin

Za vse pridelovalce, ki v tehnologiji pridelave pšenice želite nekaj več, smo...

Varstvo krompirja

V brošuri, ki je pred Vami, so zbrani vsi pripravki družbe Syngenta, namenjeni varstvu...

Varstvo vinske trte

Trta je kot ena izmed najpomembnejših kultur na našem območju med drugim tudi kultura...