Jesensko varstvo žita

Žita
Prednosti varstva pred pleveli v jesenskem času

Prednosti
* Kombinacija BOXER + LECTOR DELTA je najbolj celovita rešitev za jesensko zatiranje enoletnih široko in ozkolistnih plevelov v žitih.
* Aktivne snovi se odlično dopolnjujejo, zato kombinacija zagotavlja delovanje preko listov na že vznikle plevele ter rezidualno delovanje preko tal na plevele, ki šele kalijo in vznikajo.
* Zgodaj odstranjena konkurenca plevelov omogoča nemoteno razraščanje in razvoj žit ter najboljši spomladanski štart.
* Zanesljivo jesensko varstvo tudi pušèa veè èasa za spomladanska opravila.

Pomembno!
Najboljši učinek se doseže pri tretiranju v zgodnjih fazah razvoja plevela. 
Temperatura: tretiranje med 5 C in 25 C (nočna temperatura naj ne pade pod 0 C

NE POZABI!!! Pot do maksimalnih pridelkov se prične že jeseni!