You are here

Share page with AddThis

Heliosec

Kaj je HELIOSEC ® ?

Heliosec omogoča izboljšanje ravnanja z odpadnimi vodami na kmetiji na trajnosten, enostaven in stroškovno učinkovit način. Heliosec izkorišča izhlapevanje za ločevanje kemikalij od zbrane odpadne vode. Sonce in veter povzročata izhlapevanje vode, preostanki fitofarmacevtskih sredstev pa ostanejo v zbiralniku kot suha usedlina.

Razvili smo poseben program za podporo postavitve Heliosec_a. Program omogoča oceno letnih količin odpadnih tekočin na kmetiji glede na planirano število čiščenj škropilne opreme. Hkrati vključuje podatke o izhlapevanju in izračuna, ali bo za ravnanje z odpadnimi vodami dovolj en Heliosec, ali jih bo potrebno več.

Kako deluje HELIOSEC® ?

Heliosec sestavlja rezervoar, zaščiten z mrežo. V rezervoarju je vgrajena folija, na kateri se zbirajo odpadne tekočine. Rezervoar je pokrit s prozorno streho, ki pospešuje izhlapevanje zaradi delovanja sonca. Suhe usedline, ki ostanejo na foliji, se skupaj s folijo shranijo v zaprto plastično vrečo za varno odstranjevanje v centru za ravnanje z odpadki.

Heliosec mora bit postavljen na varno razdaljo od vodnih virov, delovnih mest, stanovanjskih hiš in cest, ter le v regijah, ki imajo urejeno ustrezno ravnanje z odpadki.


Obstaja več možnosti za namestitev Heliosec-a

  • Polnjenje, mešanje kakor tudi čiščenje škropilnic se izvaja na višje ležeči ploščadi z dvignjenim robom. Površina ploščadi je nagnjena proti kanalu, ki odvaja odpadno vodo od pranja škropilnic neposredno v rezervoar Heliosec-a.
  • Odpadna tekočina in morebitna razlitja se lahko zbirajo tudi v rezervoarju pod površino in se nato prečrpavajo v Heliosec.
  • Alternativno se za zbiranje odpadne tekočine in razlitij lahko koristi vmesni rezervoar, predvsem, kadar zbirno ploščad koristi več ljudi in za različne namene.

Katere so prednosti sistema HELIOSEC® ?

Heliosec je enostaven, učinkovit in varen za uporabo: zahteva minimalno vzdrževanje, preostanek odpadka je majhen, hkrati pa omogoča ocenjevanje in spremljanje porabe vode na kmetiji. Heliosec nudi dolgoročno rešitev za izboljšanje ravnanja z odpadnimi vodami na kmetiji in preprečuje onesnaženje voda. Heliosec predvsem:

• zaradi izhlapevanja tekočine pripomore k zmanjšanju ostankov, ki jih je treba varno odstraniti;
• omogoča ravnanje s tekočinami, ki vsebujejo različna fitofarmacevtska sredstva, in drugimi
  odpadnimi tekočinami, razen z olji, ker le-ta tvorijo sloj, ki preprečuje izhlapevanje;
• omogoča prilagoditev količinam odpadnih tekočin s postavitvijo večjega Helioseca (rezervoar dimenzije 2x3 m s prostornino 2500 l v primerjavi z manjšim rezervoarjem dimenzije 2x2 m in prostornine 1600 l) ali s postavitvijo več Heliosec-ov.

Dobre kmetijske prakse in kakovost voda
Pri uporabi in ravnanju s fitofarmacevtskimi sredstvi na kmetiji je pomembno, da se upoštevajo dobre kmetijske prakse za preprečevanje onesnaženja vodnih virov.

To vključuje tudi dobre kmetijske prakse za preprečevanje točkovnega onesnaženja voda. Ostanki fitofarmacevtskih sredstev, tekočine od čiščenja opreme za škropljenje, razlivanje sredstev vključno z ostanki sredstev iz neizprane embalaže so primeri potencialnega točkovnega onesnaženja.

Preprečevanje onesnaženja vodnih virov vključuje tudi dobre kmetijske prakse za preprečevanje prenosa fitofarmacevtskih sredstev v vodne vire prek površin, katere so bile tretirane. To onesnaženje prihaja iz razpršenih virov in se lahko prepreči z zmanjšanjem zanašanja škropiva, površinskega odtekanja in drugih možnih poti prenosa fitofarmacevtskih sredstev do vodnih virov.

Dobra praksa pomeni, da se onesnaženje prepreči pri samem viru. Učinek točkovnega onesnaženja je običajno podcenjen in zato zahteva posebno pozornost, da se izognemo onesnaženju vode.

HELIOSEC® je enostavna in učinkovita rešitev za ravnanje z ostanki fitofarmacevtskih sredstev iz točkovnih virov, z zbiranjem le-teh in zmanjševanjem volumna onesnažene tekočine do nivoja, ko je odstranjevanje le-te ekonomično. Heliosec z varovanjem kakovosti vodnih virov pomaga pridelovalcem k izpolnjevanju zahtev trajnostne rabe pesticidov.

HELIOSEC® je na voljo v številnih državah Evrope in v Afriki.