You are here

Share page with AddThis

Centralni OptiTech dan polja

OptiTech
23.05.2018
Centralni OptiTech dan polja! V četrtek, 14. junija na kmetiji Vitez, Tešanovci 12, 9226 Moravske Toplice.

v četrtek, 14. junija na kmetiji Vitez, Tešanovci 12, 9226 Moravske Toplice.

Skozi OptiTech poskuse Vam bomo predstavili:

  • sortne poskuse v koruzi, pšenici in oljni ogrščici,
  • hibridni ječmen Hyvido,
  • fungicide v pšenici in ječmenu, s posebnim poudarkom na novem proizvodu ELATUSTM Era,
  • herbicide v pšenici,
  • gnojilne poskuse v pšenici, koruzi in oljni ogrščici,
  • praktični prikaz kakovostne aplikacije fitofarmacevtskih sredstev ter pomemnost varne uporabe le-teh.

Dnevni red srečanja:

  • 9:30 - 10:30 Zbiranje udeležencev na ustrezno označenem prostoru za Gasilskim domom v Tešanovcih (ob cesti Moravske Toplice - Bogojina).
  • 10:30 Uvodni pozdrav.
  • 11:00 Vodeni ogledi po poskusnih poljih.

Na Centralnem OptiTech dnevu polja se nam bodo pridružili strokovnjaki iz družbe Petrokemija Kutina. Podjetje Interexport d.o.o. pa bo na ogled postavilo nekaj najnovejših modelov kmetijske mehanizacije.

Za ustrezen strokovni prikaz kakovostne aplikacije fitofarmacevtskih sredstev bo poskrbel mag.Tomaž POJE z Oddelka za kmetijsko tehniko Kmetijskega inštituta Slovenije.

Z namenom, da Vam v praksi prikažemo in dokažemo kakovost naših proizvodov, Vas vabimo, da se nam pridružite. Iskreno Vas bomo veseli!